Folkeskolen nr. 07 2001

0   87

Stafetkonference

0   74

Elisabeth Madsen

0   66

Dengang

0   67

Diversity management

Vi bliver trætte, når opmærksomhed trækkes væk fra steder, hvor handlingerne sker

0   121

Gratis café-kort fra DLF

Gratis postkort og en folder med kendte lærere skal vække unges interesse for læreruddannelsen

0   130

Velfungerendeelever læser bedre

Kulturel kapital har betydning for, hvor nemt børn har ved at lære at læseSom noget nyt i forbindelse med læsetest har Socialforskningsinstituttet - via spørgeskemaer - udspurgt forældrene til de testede børn om økonomiske, kulturelle og etiske forhold i familien. Det viser sig, at jo bedre forældrene er uddannet, jo bedre læser børnene. Og jo mere forældrene går i teatret, og jo flere skønlitterære bøger forældrene læser, des bedre læser børnene. Og jo mere forældrene tager børnene med i teatret og med på biblioteket, des bedre læser børnene. De børn, der lærer at spille et musikinstrument, læser også bedre. Lilli Zeuner og Klara Scheuer, der har foretaget undersøgelsen, konkluderer derfor, at det ikke kun er forældrenes 'økonomiske kapital', men også deres 'kulturelle kapital', der har betydning for, hvor nemt deres børn har ved at lære at læse. Men ikke kun det. Som noget ganske nyt har de to forskere også undersøgt, hvad de kalder 'de etiske værdier' i familien.

0   106

Profit på skemaet

Antallet af offentlige skoler, der bliver drevet af private firmaer, i USA, er i voldsom vækst. Men skolerne ser ikke ud til at klare opgaven bedre end de offentligt drevne skoler

0   115

8.b svejser sammen

8.-klasserne i Sæby leger sig til viden om metalfag. Det giver andre perspektiver i valg af ungdomsuddannelse

0   77

Formænd vilde med supervision

Kredsformænd i Storstrøms Amt har afsluttet pilotprojekt i supervision - nu vil de have mere