Folkeskolen nr. 52 2000

0   163

Jeg er ny lærer

0   169

Vor Herre bevares

0   123

U67/65 igen

0   131

Jeg er så vred

0   290

Oui til fransk

Over halvdelen af eleverne i 7. klasse på Peder Lykke Skolen på Amager har valgt at lære fransk

0   101

Frivillig fransk

Der er samme prøvekrav til fransk som til tysk. Skolerne har bare ikke pligt til at tilbyde fransk

0   92

Grønland overvejer mægling

16 lærere, vikarer og timelærere har sagt deres stillinger op