Folkeskolen nr. 32 2000

0   185

Dengang

0   248

Rigtige 7.-venner

Hou Skole ved Odder letter skolestarten for de mindste ved at give dem en ven fra skolens 7. klasse

0   229

Skemalægning med håndkraft

Langtfra alle problemer med KMDMatrix-programmet er løst

0   172

Liniefag og behov

0   169

For gammel

0   144

Mens vi venter

0   121

Det er for let

0   144

Tak, Vagn Madsen

0   160

Forældre køber skolebøger

I 8. klasse på en skole i København får eleverne nye historie- og biologibøger af deres forældre