Folkeskolen nr. 10 2000

0   317

Lederforeningen opruster

Arbejdet fylder så meget, at Lederforeningen har brug for en sekretariatschef

0   312

En fælles forening med lokale muligheder

Lederforeningen vil samle alle skolelederne, men skal det ske for enhver pris

0   307

Skoleledere skal selv sætte dagsordenen

Hvis skolelederne ikke selv tager fat på at udvikle deres lederrolle, vil andre gøre det

0   106

Klar melding

0   103

Central akkord

0   325

Erhvervsledere hjælper unge

Mentorordning kan motivere usikre unge til at gå i gang med en uddannelse

0   114

Også i Danmark

0   121

Forældremødet