Folkeskolen nr. 07 2000

0   251

Fælles almenviden giver lige muligheder

Den amerikanske uddannelsesteoretiker Eric Donald Hirsch mener, at skolens hovedopgave er at formidle en betydelig mængde specifik viden

0   285

Skoleledere får et travlt forår

Skoledatas afløser kan tvinge skolelederne tilbage bag skærmen

0   210

Skoler undgår højere softwarepriser

Microsoft undlader at hæve prisen på software til danske skoler

0   303

Rettighed går ikke i arv

Tredje- og fjerdegenerationsindvandrere har ikke ret til modersmålsundervisning efter gældende regler

0   319

Efterskoler er for populære

33 procent tager 10. klasse på en efterskole. Efterskolerne har gode fysiske rammer, men eleverne klarer sig dårligere på ungdomsuddannelserne

0   137

Projekt Danlæs

0   134

Forundring

0   130

Computerkoks

0   130

Brugerbetaling

0   109

E-mail til DLF

0   108

Rettelse