Folkeskolen nr. JUBI 1999

0   177

MØNSTERBRYDERE

0   223

Læreren som kritisk ven

Skal de svage have en chance i et samfund, hvor alt intellektualiseres, er det nødvendigt, at læreren understøtter alle elevers evner

0   174

SAGT OM LÆRERE

0   248

Kærlighed i klasseværelset

De svage elever får en chance, når lærerne på Sæby Skole tænker positivt, viser omsorg og opbygger relationer

0   125

OECD ROSER

0   246

En form for ægteskab

Teamsamarbejde handler ikke kun om det praktiske, men også om det sociale, det faglige og det pædagogiske

0   126

Det kræver sin rygrad

Jeg har lært, at man som lærer ikke kan gøre alle tilfredse. Selvom én forælder siger, at du er en idiot, så kan du sagtens være en god lærer alligevel, fortæller lærer Peter Andersen

0   135

Skolen ind i kulturens verden

Skal skolen overleve i computeralderen, er en opprioritering af den kulturelle dannelse af eleverne nødvendig kombineret med lærerens engagement og ansvar, mener filosof Peter Kemp

0   170

Når den sociale arv brydes

Læreren nævnes tit som den, der får sat gang i en personlig udvikling

0   118

De stærke bløde

Det er nødvendigt at kunne handle, tage hånd om eget liv og være med til at udvikle samfundet i en verden, hvor alt konstant forandres

0   258

Glæden kommer frem

Lærerne på Vejstrup Skole i det sønderjyske får eleverne til at handle

0   124

Forældremøde med fire tolke

For lærer Sencan Altintas handler fremtiden om opdragelse til demokrati, bedre danskundervisning af de tosprogede børn og tættere skole-hjemsamarbejde

0   143

Didaktikkens nødvendighed

Lærerens didaktiske bevidsthed skal være i topform i en tid, hvor samfundet bliver stadig mere komplekst