Folkeskolen nr. 19 1999

0   133

Børn skal tage stilling

Det professionelle og det politiske i lærerjobbet kan ikke skilles ad, mener tidligere lærer

0   83

Stop Volden

0   92

Prisen

0   369

Lovændring nødvendig

Lærerforeningen ønsker ændring af arbejdsskadebegrebet

1   128

Et udvidet forpligtende samarbejde

I teamet forholder man sig til sin kollegas arbejdsmetode og til, hvordan man fungerer sammen

0   106

kort og godt om konflikt

Denne vejledning er tænkt som et redskab til foreningens medlemmer om forskellige forhold, der gør sig gældende i tilfælde af en overenskomstmæssig konflikt. Vejledningen giver svar på en række af de spørgsmål, der kan tænkes at dukke op under en eventuel konflikt, og beskriver en række centrale problemstillinger. I dette nummer af Folkeskolen finder du også en artikel fra dlf/a om forhold vedrørende konflikt. Har du spørgsmål vedrørende blokade, strejke eller andet, som du ikke finder svar på i denne vejledning, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller til den lokale kreds. Det er ikke muligt på grundlag af denne vejledning at træffe konkret afgørelse i sager, der vedrører omfanget og karakteren af tjenestemændenes forpligtelser under en konflikt. Også sådanne spørgsmål skal rettes til kredsen, der samler dem sammen og indsender dem til foreningen med henblik på en konkret vurdering. Det skal understreges, at denne vejledning ikke omfatter overenskomststridige strejker. Redaktionen er afsluttet mandag den 3. maj 1999

0   183

Jubilæum med taler, musik og regnvejr

Foreningen blev fejret over hele landet