Folkeskolen nr. 12 1999

0   109

Ulla Dræby

0   122

Et ekstra skub mod 'ja'

Ribe-lærere tror på, at udviklingstimer vil styrke fagrådene og arbejdet med F-2000

0   74

Frikvarter

0   97

Tillykke tillykke

0   95

Stem nej

0   104

Samsøgades Skole

0   80

Kronede børn

0   69

Et fornuftigt resultat

Overenskomsten for de amtskommunale skoler godkendt med 16 stemmer for og fire imod

0   78

Kvaliteten dumper

0   134

Langtidsvirkning

0   73

Tjenestemandspension

Da pensionsvilkårene for statstjenestemænd (herunder 'folkeskoletjenestemænd') er baseret på tjenestemandsloven, er forhandlinger og drøftelser om tjenestemandspensionsforhold knyttet til de statslige forhandlinger. Og altså ikke til de kommunale forhandlinger. Derfor indgår pensionsforhold for tjenestemænd heller ikke i urafstemningen om OK 99, men indgår i hovedstyrelsens stillingtagen til det statslige forhandlingsresultat imellem Finansministeriet og Centralorganisationernes FællesUdvalg (CFU). De statslige bestemmelser om pension overføres efterfølgende til det kommunale område, da der er enighed om, at der skal være ens pensionsvilkår for statslige og kommunale tjenestemænd. Den såkaldte 'retsenhed'.

0   79

Regulering

I perioden reguleres lønninger og pensioner på det statslige område med dels de aftalte lønforhøjelser, dels de stigninger, som udmøntes af reguleringsordningen. De aktive lærere følger, hvad der er aftalt på det kommunale område, mens tjenestemandspensionisterne følger resultaterne af de statslige forhandlinger. Dette indebærer, at der kan være en vis tidsmæssig forskydning mellem reguleringerne af henholdsvis løn og pension. Aktuelt er det for eksempel sådan, at tjenestemandspensionisterne pr. 1. april 1999 stiger noget mere i pension, end de aktive lærere gør i løn. Netop fordi der kommer en større regulering på det statslige område, end tilfældet er på det kommunale område.

0   100

Nej, nej og atter nej

Nej-sigere har sendt kampagnemateriale til alle skoler

0   91

Førtidsfradrag

I forlængelse af de ændrede regler for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som kom til udtryk i vinterens efterlønsdebat, er der nu indført ændrede regler for tjenestemænds førtidspensionering. Da disse regler først træder i kraft efter en 5-årig overgangsperiode, vil de ikke blive gennemgået her.