Folkeskolen nr. 11 1999

0   61

Ny løn

I det følgende kan du læse om den nye lønaftale, der træder i kraft den 1. april 2000. I princippet går alle folkeskolens ansatte på ny løn, men der er tale om to forskellige systemer. Ét system for dem, der helt overgår til ny løn, og ét for dem, der forbliver i anciennitetslønsystemet

0   56

Valget er dit

0   78

Anciennitetsløn

Alle lærere og børnehaveklasseledere går formelt set på ny løn. Reelt forbliver mange i det hidtidige anciennitetslønsystem, hvor der forlods er sikret en automatisk lønstigning, men nu med mulighed for funktions-/kvalifikationsløntillæg. Disse gruppers forhold kan du se nærmere beskrevet i det følgende

0   53

Særlige grupper

0   56

Det generelle KTO-forlig

I det følgende kan du læse om de lønstigninger og andre forbedringer, der gælder alle (amts)kommunalt ansatte. Som noget nyt gælder forliget for en 3-årig periode, dvs. perioden 1. april 1999 til 31. marts 2002

0   48

Det videre forløb

0   58

OK99 hovedtræk

Læs mere om OK-resultatet på de følgende sider. Her finder du en grundig beskrivelse af den nye arbejdstidsaftale. Du kan også se dine lønstigninger. Både dem, der kommer fra overgangen til ny løn, og de almindelige lønstigninger. Hovedstyrelsesmedlemmernes vurdering finder du på side 29-37. Og din stemmeseddel er på side 17. Din tillidsrepræsentant har fået et fyldigt materiale om overenskomsten. Her kan du helt præcis se din lønstigning, uanset hvor i landet du er ansat. Din tillidsrepræsentant har også fået tilsendt den egentlige aftaletekst.

0   84

Arbejdstid

I det følgende kan du læse om den nye arbejdstidsaftale. Aftalen træder i kraft 1. august 2000. Første del af afsnittet indeholder en grundig gennemgang af de tre hovedelementer i lærernes arbejdstidsaftale: Betroet tid, skoletid og den konkrete planlægning. Efterfølgende finder du en status over forhandlingerne om arbejdstiden for børnehaveklasseledere

0   388

Faget i centrum

0   66

Idræt for alle

0   55

Ny sagsbehandler

0   123

Pas på ulovlige skolerejser

Tjek altid, om rejseselskabet er medlem af Rejsegarantifonden

0   63

Mange lederinitiativer

Hovedstyrelsen sætter gang i en række projekter sammen med Lederforeningen i DLF