Folkeskolen nr. 06 1999

0   229

Forvirring om efteruddannelsescentre

Folketingets institutionsredegørelsesdebat skabte uklarhed om, hvem der får ansvaret for lærernes efteruddannelse

0   305

Penge i hovedet

0   300

Uacceptabelt

0   283

Hvad vil vi opnå

0   229

Nattens Dronning

0   169

Målet nås gennem dialog

Medarbejderne skal med på råd, hvis det skal lykkes at målrette anvendelsen af ressourcer

0   222

Lærerhøjskolen størst - amtscentralen bedst

Efteruddannelsesindholdet er godt, men undervisningsformen halter

0   179

I skovens dybe, støjende ro

Elever får lov til at slippe energi løs i skovbunden

0   159

Naturlig indlæring

Et jævnligt besøg i skoven gavner børns indlæringsevne

0   161

Bliver du trukket i løn for vinterferien?

Når et løntræk ikke dækkes af optjent ferie og/eller feriedagpenge, er der under en kollektiv ferielukning mulighed for dagpenge - selv om man har fast ansættelse.

0   156

Weather forecast

0   163

Voices of youth

0   166

Overlærer Jesus