Folkeskolen nr. 36 1998

0   86

Dagpenge- godtgørelse fra arbejdsgiver

dlf/a kan, som oplyst i det sidste nr. af Folkeskolen, ikke udbetale dagpenge på 1. og 2. ledighedsdag, hvis arbejdsgiveren for de dage har pligt til at udbetale dig dagpengegodtgørelse (G-dage). dlf/a skal i den anledning præcisere, at arbejdsgiveren skal udbetale G-dage til dig, hvis: - du bliver afskediget (gælder også dag til dag-vikarer) - du afslutter et sygevikariat pga. raskmeldingen - din arbejdstid bliver nedsat. Forpligtelsen til at udbetale G-dage indtræder dog først, når du inden for 4 uger har haft mindst 74 timer hos samme arbejdsgiver. Den enkelte arbejdsgiver er maksimalt forpligtet til at udbetale 16 G-dage til dig inden for et kalenderår. Normalt vil arbejdsgiveren automatisk udbetale G-dage i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. Det kan dog alligevel være en god ide, at du selv holder øje med, om du får dine G-dage ved at sammenholde oplysninger ved udbetalingen fra dlf/a med dine lønsedler. Arbejdsgiveren skal ikke udbetale G-dage, hvis: - du selv siger op - du modtager sygedagpenge eller holder ferie på 1. og 2. ledighedsdag - du selv væsentligst er skyld i arbejdsophøret - du holder op som vikar i en orlovsstilling, der har varet mindst 3 måneder - efter lov om orlov.

0   98

F-2000 i luften

0   88

Ny finanslov

0   71

Nej til bank

0   59

NetOpNu

0   77

En blandet buket

Danmarks Lærerhøjskole får ros for sine kurser og uddannelser i evalueringsrapport, mens der er ris til administration og forskning

0   79

Else Pihl

0   92

Forskningen i fokus

Kampen om den pædagogiske forskning i Danmark kan blive et slagsmål mellem forskellige forskningssyn, et akademisk og et praktisk. Det afslører Evalueringscenterets rapport om Danmarks Lærerhøjskole

0   65

DLH's formål

0   60

Frikvarter

0   97

Et udadvendt ansigt

Lærerne skal arbejde offensivt med evaluering for at kunne synliggøre, begrunde og forklare sig