Folkeskolen nr. 24 1998

0   347

Leg med bogstaver og lyde

Moderne læsemetoder som for eksempel gættelæsning skaber problemer for børn, som ikke er fortrolige med bogstaverne

0   157

Hvor blev dannelsen af

Formålet med skolen er dannelse. Den igangværende kvalitetsdebat handler imidlertid mest om læsning og regning

0   135

Ledig og hvad så?

Når du har en tidsbegrænset ansættelse eller i øvrigt afslutter job eller uddannelse kan du få brug for dagpenge fra dlf/a