Folkeskolen nr. 15 1998

0   332

At tage hånd om barnet

Alt for mange børn nærer en smertefuld tvivl på egne evner, fordi de har svært ved at leve op til skolens forventninger. Den amerikanske børnelæge Mel Levine har specialiseret sig i indlæringsvanskeligheder og anbefaler differentieret undervisning og lave klassekvotienter

0   240

Der er ikke noget, der hedder smøl

Kommunernes Landsforening og Ballerup Kommune har fået rettens ord for, at de gerne måtte bruge flere år på at behandle en lønsag

0   340

Mongolbørns forudsigelighed

Hvordan kan man forvente, at mongolbørn opfører sig? Det er et af omdrejningspunkterne i en arbejdsskadesag, som en lærer har vundet i landsretten

0   220

Forår, Folkeskolen og ferie

Næste nummer udkommer torsdag den 23. april På grund af påskeferien udkommer Folkeskolen ikke i uge 16, men kommer til gengæld som stort dobbeltnummer i uge 17. Debatindlæg, meddelelser og mindeord til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 15. april, klokken 12

0   183

Spam

0   171

Humørkalender

0   142

En time mere om ugen

Lærermangel løses ved, at lærere underviser mere, og der kommer flere elever i klasserne, foreslår Kommunernes Landsforening i ny rapport. DLF afviser modellen

0   178

Kvalitetsudvikling i folkeskolen

- managementretorik eller virkelighed

0   149

Grønland tabte i Arbejdsretten

Intet tyder på, at Landsstyret vil forhandle med Lærerforeningen

0   246

Kommune vil slippe for at ansætte viceskoleinspektører

I stedet for at få en stærkere ledelse risikerer små skoler at stå svagere efter sommerferien