Folkeskolen nr. 07 1998

0   303

Information i sidste øjeblik

Undervisningsministeriets information op til skolebestyrelsesvalget kommer for sent og fokuserer for meget på kampvalg

0   205

Ole Vig Jensen står alene

Ingen opbakning i regeringen til forældrebetalte skolerejser

0   180

Lovforslag i strid med grundloven

Jurist kritiserer skelnen mellem skolerejser og lejrskoler

0   187

Mandag Morgen fornyer sit skøn

Ugebrevet tager kritikken til sig og inviterer til en fordomsfri debat om skolens ressourcer

0   136

Nok se, men ikke røre

Lærere og elever må ikke bruge en stor del af lokalerne på splinterny skole

0   166

Den store mester

0   133

Valg-avis