Folkeskolen nr. 38 1997

0   245

Tvivlsom udlicitering

Det er let nok med rengøringen, men derudover er det meget kompliceret at udlicitere skolen, siger professor i forvaltning

0   213

Grim ælling

0   190

Vi blev snydt

0   155

At fortælle sig

0   270

Skole er andet end fag

At være lærer er andet end at kunne sit fag

0   127

Hovedstyrelsen kommer skolelederne i møde

Skolelederne skal blive i lokalkredsene, men slipper fri af visse politiske beslutninger

0   123

Skolelederne holder lav profil

På repræsentantskabsmødet skal skolelederne ikke tale om placeringen i DLF

0   137

Hjerter i Chili

Selvom ikke alle havde smagsløg til det, blev temadagene om den praktisk-musiske dimension sat til livs på Mårslet Skole

0   134

Kommunal korpsånd

I to af landets største skolevæsener har lærerne været samlet i store fællesarrangementer. I Aalborg for at udvikle skolen med fælles fodslag, i Århus for at udforske muligheder i den nye folkeskolelov

0   128

Ikke duperede

I nogle kommuner har lærerne længe mødtes på tværs af skolernes ligusterhække

0   141

Postlister

0   139

EU og uddannelse

0   246

Forskningsinstitut lukker

Svært at få opgaver nok

0   134

I skole på seksårsdagen

Socialistisk Folkepartis skolepolitiske udspil tager udgangspunkt i den nuværende folkeskolelov

0   136

Afskaf mobning