Folkeskolen nr. 33 1997

0   286

Børn kan skrive sig ind i læsningen

Børn viser spontan interesse for skriftsproget, og hvis vi ikke kommer interessen i møde, når den er der, bidrager vi til at kanalisere den i andre retninger, siger norsk sprogforsker

0   193

Frikvarter

0   204

Snyd

0   194

Fra et sorømøde

0   154

Mål for læsning

0   155

Til overvejelse

0   161

Man bli'r så ked

0   138

Spis brød til

0   149

Ud over rampen

0   161

Agurketid

0   213

Etik, tak

Etik på Internet: etiskraad@etiskraad.dk

0   146

OECD rammer ved siden af

Kundskabsstigningen i procent

0   148

Småændringer af skoleloven

Skolekommissionerne genindføres i anoreksiagtig variant

0   123

Pædagoger skal ikke være amatørlærere

Pædagoger og lærere skal udvikle deres professioner - og samarbejde

0   237

Opmærksomhed på sproget virker

På Bornholm kan børn læse i 1. klasse. Men deres sprogudvikling har også været under observation, siden de var tre år, og de nyder godt af mange års erfaring med 'sproglig opmærksomhed' hver dag i børnehaveklasserne

0   302

Lærer i Ishøj