Folkeskolen nr. 11 1997

0   97

Fejlagtig

0   90

Musiske bud

0   75

Kære Anni Herfort

0   363

Ingen mangel på ressourcer

Stop hylekoret. Brug de mange muligheder i natur/teknik

0   324

Målrettet undervisning

Folkeskolerne skærper kampen om at lokke de 15-16-årige unge til netop deres skole

0   361

Venstre vil niveaudele

Partiet vil justere folkeskoleloven, hvis det danner regering med Det Konservative Folkeparti

0   99

Vikar følte sig presset ud

Lærerne i Horsens nægter at acceptere, at ikke-uddannede vikarer får fast skema

0   62

Den Gode Historie

0   55

Planlægning af skoleåret

På de følgende sider redegøres der for, hvilke krav til planlægningen der følger af den centralt indgåede arbejdstidsaftale. Da aftalen åbner mulighed for, at den lokale kreds og kommune kan fravige aftalen, kan der lokalt være aftalt nogle andre bestemmelser.