Folkeskolen nr. 11 1997

0   142

Stemmeret

0   143

Løngennembrud

0   155

Imod vedtagelse

0   135

Stem nej

0   135

Stor undren

0   143

Tilsidesættelse

0   141

Sidste udkald

0   137

Op i et hjørne

0   97

Fejlagtig

0   90

Musiske bud