Folkeskolen nr. 08 1997

0   66

En god og billig aftale

Vi vidste, at man også fik decentral løn denne gang