Folkeskolen nr. 38 1996

0   282

Blæsten går frisk

Skolens nye lederskab kræver visioner

0   347

Slut med tælleriet

Ni ud af ti tillidsrepræsentanter mener, at samarbejdet om arbejdstiden går godt

0   202

Unges levevilkår

0   191

Peders Håb

0   145

Store tal

0   140

Smag dagen

0   128

Pressedækning

0   129

Falske profeter

0   145

Det er kursus - det er ny energi

21 lærere fra Aalborg har deltaget i landets første lærerudviklingskursus

0   133

Nye tilbud på vej

Selv om det koster mange penge, vil man gentage succes

0   151

Decentralisering løber løbsk

Både forældre og skolefolk savner lokal myndighed med skolefaglig indsigt

0   153

SUPPLERINGSVALG

af 1 delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres fra landskredsens (Kreds 181) Fraktion 1 for perioden 1.10.1996-31.3.1998