Folkeskolen nr. 35 1996

0   278

Fire eller fire et halvt

Seminarierådet kommer med todelt indstilling til undervisningsministeren om læreruddannelsens længde

0   221

Bog-Forum

0   125

Objektive kroner

0   132

Computer-sex

0   148

Det centrale er lønnen

Deltagere i DLF's overenskomstmøder diskuterer for og imod decental løn, men engagementet svinger fra sted til sted

0   143

Varme emner

Kommunale nedskæringer sætter sit præg på medlemsmøderne om overenskomst 97

0   123

Ævl og kævl skal centraliseres

DLF skal i langt højere grad centralt vise, at man tør tage ansvaret for principielle diskussioner med arbejdsgiveren, siger to, der vil befri lærerne

0   138

Ledere vil ud

Skolelederne er stærkt utilfredse med deres faglige organisering

0   205

Løsning skal findes

Hovedstyrelsen vil arbejde for en anden struktur for skolelederne

0   142

Fanebærere med tomme lommer

DLF burde melde klart ud, at man accepterer en relativ lønnedgang, siger specialist i offentlige arbejdsmarkedsforhold

0   228

Barnet tænker altid rigtigt

Svenske børn i toårsalderen kombinerer leg med læsning og skrivning

0   152

Lis Lethenborg

0   157

Henning Knudsen

0   167

Kurt Led Andersen