Folkeskolen nr. 29 1996

0   256

Børn med astma

Tre-fire børn i hver klasse har astma, og mange lærere kender intet til sygdommen

0   226

Lærermangel

0   205

4000 besvarelser

0   116

Bedre karakterer

0   127

Krudt i køkkenet

0   220

Krudt i køkkenet

Skolekøkkenet er vokset fra kartofler og brun sovs

0   257

Nyt komma - nem metode

Sådan kan de nye kommaregler indøves

0   138

At sammenligne sig selv med andre

Kommunernes Landsforenings konsulenttjeneste hjælper til med at sammenligne to skoler, men man skal være varsom med at generalisere vurderingerne

0   138

Sidste nyt om uddannelse på dagpenge

Fra juli 1996 får ledige lærere større muligheder for at efteruddanne sig - uden at det går ud over udbetalingen af dagpenge fra DLF/A.

0   126

Folkeskolen holder ferie

Næste blad udkommer torsdag den 15. august

0   149

Mere i løn end de andre, men ...

Graver de svenske lærere deres egen grav med ny femårig overenskomst

0   165

DISCOUNT