Folkeskolen nr. 23 1996

0   106

Vand og bøger

0   126

Piggede børn ryger ud

Der bliver flere af dem: Børn med tilnavne som møgunger, adfærdsvanskelige, sære, skæve børn. Og folkeskolen har svært ved at hjælpe dem

0   131

Plads til de anderledes

To skoler i København gør plads til de anderledes børn

0   110

Genoptræning betaler sig

Børn med erhvervede hjerneskader efter ulykker eller sygdomme kan hjælpes

0   123

De har fået talt ud

Lærere på Vestre Skole i Viborg har ikke fortrudt, at de brugte deres fritid på Projekt Lærerværelse

0   111

Nødvendig nærhed

Lærerforeningen skal synliggøre sig selv og lærernes arbejdsforhold, mener lærerne på Virum Skole

0   112

RANDBEMÆRKNING

0   154

Den svære tavshed

Lærere skal gribe ind, hvis et barn mistrives, men angsten for at overskride sin tavshedspligt plager mange