Folkeskolen nr. 21 1996

0   173

Undersøgelsen

0   177

Glade, men utilfredse

Lærerne er glade for indholdet i deres arbejde, men der er for få ressourcer

0   348

Eksamen hver uge

Hundredevis af danske børn går i skole i USA og klarer sig godt

0   183

Med lov skal Tvind stoppes

Ole Vig Jensen fastholder, at en lov er nødvendig for at stoppe Tvind. En administrativ løsning er ikke tilstrækkelig

0   316

Heftig debat

Ophidset hovedstyrelsesdebat og ny afstemning om decentral løn og arbejdstidsaftalen

0   115

Hvad nu hvis

Kravene til OK 97 skal samle lærerne. Derfor er det nødvendigt at prioritere hårdt

0   122

Planen

0   131

Det går nedad

De sidste 25 år er grundskolernes andel af de offentlige udgifter faldet