Meget af Anne-Marie Permins tid som læringskonsulent bliver brugt på at rådgive landets billedkunstlærere. Lige nu er det især valgfagsprøven, som mange lærere har spørgsmål til, fortæller hun folkeskolen.dk/billedkunst.
Meget af Anne-Marie Permins tid som læringskonsulent bliver brugt på at rådgive landets billedkunstlærere. Lige nu er det især valgfagsprøven, som mange lærere har spørgsmål til, fortæller hun folkeskolen.dk/billedkunst.

Ny læringskonsulent: Billedkunst er vigtig for elevernes dannelse

Anne-Marie Permin startede som læringskonsulent i billedkunst i november. Hun er lærer på Mølleskolen i Ry og håber, at hun kan skabe en bedre sammenhæng mellem praksis på folkeskolerne og arbejdet i ministeriet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I november kunne Anne-Marie Permin gå på arbejde for allerførste gang som læringskonsulent i billedkunst i Børne- og Undervisningsministeriet. 

Her sidder hun torsdag og fredag klar med råd og vejledning til landets billedkunstlærere. Resten af ugen er hun lærer på Mølleskolen i Ry, hvor hun har arbejdet i 16 år. Udover billedkunst underviser Anne-Marie Permin også i dansk og idræt.

"Jeg søgte stillingen, fordi jeg gerne ville med bag i kulissen og lære om ministeriets arbejde omkring billedkunstfaget. Det er spændende at finde ud af, hvad der ligger bag ved, at faget ser ud som det gør nu", fortæller hun til folkeskolen.dk/billedkunst. 

"Derudover vil jeg også gerne være med til at skabe en bedre forbindelse mellem praksis ude på skolerne og ministeriets vejledninger og bekendtgørelser. Som lærer har jeg oplevet, at der nogle gange har været langt imellem de to ting".


Opfordrer til fagligt netværk


Meget af tiden som læringskonsulent bliver brugt på at rådgive de billedkunstlærere, der henvender sig til Anne-Marie Permin. Lige nu er det især valgfagsprøven, som mange lærere har spørgsmål til.

"Billedkunst er et lille fag. Derfor står mange lærere alene med valgfagsundervisningen ude på skolerne", fortæller hun. 

"Samtidig har eleverne ofte haft mange lærerskift i faget, og det kan desværre komme til at gå ud over den røde tråd i undervisningen".

Derfor opfordrer Anne-Marie Permin, at man på skolerne skaber sammenhæng i billedkunstundervisningen allerede fra indskolingen. På den måde får billedkunstlærerne bedre vilkår til at arbejde videre med elevernes kompetencer i valgfaget. 

"Vi opfordrer også til, at man skaber et fagligt netværk med andre billedkunstlærere. Hvis man mangler faglig sparring, kan man også altid deltage i ministeriets webinarer, workshops eller skrive til os på emu-respons", siger hun. 

Et andet godt redskab, som Anne-Marie Permin også fremhæver, er faghæftet.

"For mange bliver faghæftet et passivt redskab. Men hvis man først får overblikket, er det et rigtig godt værktøj og en enorm god måde at sikre den røde tråd i undervisningen".


Billedkunst er dannende

Anne-Marie Permin har udover sin læreruddannelse også læst en master på Aalborg Universitet i lærerprocesser. Her har hun fokuseret på kreativitet og læringsdesign.

"Jeg har altid haft en stor interesse for de kreative processer. Især indenfor billedkunst. Det er et meget sanseligt fag og er helt unikt, fordi man kommunikerer med billeder. Her har masteren givet mig en masse teori til at sætte ord på, hvad det er, der sker, når man arbejder kreativt", siger hun. 

"Det, at se børn være fordybet i billedkunstfaget, synes jeg er meget værdifuldt". 

Hvad er det ellers, der gør billedkunst til et fedt fag?

"For mig er det et vigtigt dannelsesfag i folkeskolen. Når vi arbejder med den visuelle kommunikation i faget, lærer vi eleverne at forstå sig selv og andre. Det gælder både fysisk, men også digitalt, hvor visuel kommunikation har fået en enorm betydning med de sociale medier".

Samarbejde med de praksis-musiske fag - og idræt

Anne-Marie Permin er en del af et større team læringskonsulenter, der ligesom hende både arbejder for Børne- og Undervisningsministeriet og ude i folkeskolen.

Derfor er det også naturligt, at hun har et tæt samarbejde med konsulenter for de andre praksis-musiske fag.

"Det giver rigtig god mening, at vi sparrer med hinanden og udvikler materialer sammen. Vores fag minder jo meget om hinanden. Vi har også alle sammen den nye valgfagsprøve at forholde os til", siger hun.

Derudover peger Anne-Marie Permin på betydningen af den kropslige læring i fagene, som også udvikles i tæt samarbejde med idrætskonsulenten.

"Idræt er også de seneste år blevet mere fokuseret på at knytte det teoretiske og det fysiske. Præcis ligesom vi gør i billedkunst".

Hvis du har brug for rådgivning fra Anne-Marie Permin, kan du findes hendes kontaktoplysninger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, eller skrive til hende på emu-respons.

Powered by Labrador CMS