Debat

Kære undervisningsminister - du kan ikke være det bekendt!

Valgfag i udskolingen kan være fantastisk! Men kan eksamen i valgfag for alle landets 8. klasser forsvares? Kan vi virkeligt være det bekendt?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære Pernille - du kan ikke være det bekendt!

“Hun kan ikke være det bekendt! Det er så uretfærdigt, at vi skal til eksamen!”

Sådan har jeg hørt mine elever sige mange gange, siden Covid-19 ødelagde alle muligheder for at gennemføre timerne i valgfag på normal vis.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Eleverne henviser til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som stadig ikke vil aflyse afgangsprøverne i valgfagene i foråret 2021 - på trods af uendelige timers aflysninger, afbrudte forløb, og en stadig usikkerhed på skolerne om, hvordan man lokalt kan gennemføre undervisningen på forsvarlig vis. Jeg må simpelthen stemme i med mine elever: Du kan ikke være det bekendt! 

Hele landet blev som bekendt lukket ned i foråret, og vi lærere skulle levere virtuel nødundervisning med få dages varsel. Og du kan tro, vi leverede! Vi leverede NØDundervisning i de fag, som vores respektive skoleledere bad os om. I alle primære fag som; dansk, matematik, naturfag og fremmedsprog. Vi blev ikke gjort bekendt med, at vi var forpligtede til at undervise i valgfagene - hvilket senere viste sig, at have været et krav. 

Man kan vel næppe forestille sig, at vi skulle have bedt vores billedkunstelever om at grave ler op i baghaven? Købe materialer for egne penge; så de kunne male, modellere og kreere på egen hånd derhjemme?

Eller som man kunne læse i en artikel på Folkeskolen.dk senere: “Skolerne har under nedlukningen og genåbningen været forpligtet til at give eleverne nødundervisning i de obligatoriske toårige praktisk-musiske valgfag, for eksempel gennem fjernundervisning og virtuel undervisning. Pligten til at give nødundervisning har ikke omfattet praktisk orienteret undervisning.”

Så vi skulle altså have undervist virtuelt, i alt det teoretiske i valgfaget, i mere end et halvt år? Ville du kunne finde på, at bede en matematiklærer om, kun at undervise i teori i et halvt år, uden at eleverne løste en eneste regneopgave selv? Det tror jeg ikke, og jeg tvivler på, at der var kommet en flok dygtige matematikere ud af det. Ligeså lidt som der var kommet dygtige, kreative og eksperimenterende “billedkunstnere” ud af virtuel teoriundervisning i billedkunst. Jeg formoder, at det samme gælder for de andre valgfag; musik, madkundskab og håndværk/design. 

Beslutningen om hvordan valgfagene organiseres, er mere eller mindre lagt ud på de enkelte skoler. På vores skole betyder det, at jeg har/havde elever fra fem forskellige klasser fra to forskellige matrikler på mit hold. 

Denne struktur har gjort, at vi ikke har kunnet afholde valgfag i lange perioder, da corona-restriktionerne gjorde, at vi ikke måtte blande elever mere end højst nødvendigt - hvad det så end vil sige.

Siden skolestart i sommers har der været åbnet og lukket igen for valgfag flere gange - omstillingsparathed har fået en helt ny betydning for både elever og lærere.

Rundt regnet har mit billedkunsthold fået omkring fem måneders undervisning af to lektioner ugentligt på 1,5 år - så omkring halvdelen af det vejledende timetal.

Det forventes dog stadig af eleverne, at de kan præsentere en komplet årsudstilling af “alle” de værker, som de har fremstillet på de to år og gå til prøve i deres valgfag på almindelige vilkår. En prøve der er så omfangsrig, at den minder om prøven, jeg havde på lærerseminariet - burde de to prøver overhovedet kunne sammenlignes? 

Hvorfor skal vi lærere og elever presses så langt ud? Elevernes valgfagsprøve vil være deres første møde med en afsluttende prøve i folkeskolen. Desuden er det den første karakter, som kommer på deres afgangsbevis og tæller med i deres samlede gennemsnit.

Regeringen beder os alle om at udvise samfundssind. Eleverne har i lange perioder måtte undvære reel praktisk undervisning, klassekammerater, lejrture, klassefester osv.

Samtidig forventes det, at de leverer og præsterer, som om intet var hændt. Hvornår er det, at vi viser de unge mennesker lidt anerkendelse af, at de rent faktisk gerne vil gøre det godt og have gode resultater - og som minimum rimelige vilkår? Hvornår er det, at nogen tager det ansvar? 

Kære Pernille - vores undervisningsminister, du har udtalt til Folkeskolen.dk at; "Beslutninger om valgfagsprøverne skal tages på det rigtige tidspunkt".

Jeg skulle hilse fra 20 meget frustrerede elever og sige at - det tidspunkt er nu!

Venlig hilsen 

Dea Riemann Fisker Andersen

Skovlunde Skole afd. Lundebjerg

Kildeliste:

https://www.folkeskolen.dk/1857377/minister-beslutninger-om-valgfagsproeverne-skal-tages-paa-det-rigtige-tidspunkt?fbclid=IwAR0-Xna3J-xrFoLoc7oNyxzc5aND0Icz3G1k8CQG9R2PBZ88GwAF0-6jqEU#1857478

https://www.folkeskolen.dk/1846047/de-praktisk-musiske-valgfag-skal-ikke-sjofles

Powered by Labrador CMS