Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Keramik i billedkunst - tema: mønstring og glasur

En introduktion til brug af keramik i faget fra 3. til 8. klasse med fokus på mønstring og glasur Instruktør: Marianne Kappel kl. 9-15. Formålet med kurset er at klæde dig på til at bruge ler og keramik i din undervisning i billedkunst. Det gælder både nye og mere erfarne undervisere. På kurset vil vi gennemgå eksemplariske undervisningsforløb, introducere forskellige teknikker i arbejdet med ler, bl.a. modellering og pladeteknik og vi vil tale om billedkunst som prøvefag, lertyper, glasering, brænding og meget mere. Alle materialer og redskaber vil være til rådighed på vores værksted. Sted: Havdrup Skole, billedkunstlokalet eller Uglegårdsskolen i Solrød (afstemt med genåbning) Pris 450kr for medlemmer, 600 for ikke-medlemmer Betaling: Reg. nr. 1551 Konto nr. 0012770626 Tilmelding: Du er tilmeldt, når du betaler. Betaling skal ske senest 14 dage inden kurset afholdes!! SMS også navn, og evt. medlemsnr. til Jeanette Petersen, mobil 24 82 74 08

Start dato: 17. april 2021
Hjemmeside: http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/kursuskalender/
Pris: 450/600

Oprettet: 17. februar 2021

Keramik i Hånværk & design

Håndværk & design - nyt lærerkursus klar! Du kan nu tilmelde dig et heldagskursus lørdag den 24.4 fra kl. 10-16 på Uglegårdsskolen i Solrød syd for København. Sanne Thrane og Jo Holst står for undervisningen. Sanne og Jo har udover mange års erfaring med undervisning i Håndværk & design i folkeskolen, udviklet 3 nye temakasser til håndværk & design og billedkunst med ler som omdrejningspunkt. Alle er velkomne. Pris for medlemmer kr. 200. Pris for andre kr. 300,- Tilmelding hos Den faglige forening Håndværk & Design Storkøbenhavn her: https://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/stor-koebenhavn-2/ Afholdelse af kurset forudsætter genåbning og gennemføres med hensyntagen til gældende restriktioner.

Start dato: 24. april 2021
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/stor-koebenhavn-2/
Pris: 200/300

Oprettet: 22. februar 2021

DET ØSTJYSKE H&D-SOMMERSTÆVNE i Hadsten

Det er med stor fornøjelse – trods de pandemiske udfordringer – at din faglige H&D-forening igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommer H&D-stævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet. Sommerstævnet i Østjylland afholdes igen i år på Østervangskolen Hadsten, som endnu engang stiller deres flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk. Stævnet vil naturligvis, lige som sidste år, blive afholdt i forhold til gældende covid-regler og anvisninger. Igen i år udbydes hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Alle workshops har fokus på håndværket, men også fagmetodik, og de stiller alle med klare H&D-forløb, lige til at sætte i gang i det nye skoleår. Igen i år, er der én workshop som udelukkende fokuserer på et trin, denne gang: ”Start af valghold” som en håndsrækning til de der for første gang skal undervise i valgfaget, eller til de der ønsker ny inspiration. Kig de 9 workshopmuligheder igennem, og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men vær opmærksom på at der kun arbejdes i een workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Stævnet henvender sig også til H&D-studerende – bemærk den lave studiepris – og for alle håndværks interesserede. Hent hele det udførlige program med workshop beskrivelser her: H&D sommerstævne Fakta: Pris: 1.400,- kr. Medlemmer: kr. 950,- kr. Studerende medlemmer: 400,- kr. – inkl. fortæring og for 100 kr. grundmaterialer for alle – Evt. ekstra materialer afregnes efter forbrug til de enkelte instruktører. Tid: Fredag den 11. juni 2021 kl. 13.00 – 21.00 og lørdag den 12. juni 2021 kl. 8.00 – 14.30 Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. maj 2021 på formularen herunder Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Anette Juhler – juhleranette@gmail.com Spørgsmål vedr. sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 23677000 – wp@foraeldreskolen.dk

Start dato: 11. juni 2021
Slut dato: 12. juni 2021
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/2021-sommerstaevne-oestjylland/
Pris: Pris: 1.400,- kr. Medlemmer: kr. 950,- kr. Studerende medlemmer: 400,- kr.

Oprettet: 21. februar 2021

Udskydelse af generalforsamling Billund Lærerkreds

Kredsstyrelsen har i samarbejde med TRerne besluttet at udskyde generalforsamlingen på grund af nedlukningen og forsamlingsforbuddet. Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 11. marts. Den nye dato er: tirsdag den 15. juni 2021. Planen er at afholde generalforsamlingen på Hedemarken(hvor vi plejer at være, det har blot ændret navn), hvis vi kan mødes fysisk. Hvis dette ikke bliver muligt, afholder vi generalforsamlingen virtuelt på ”Teams”. Den skriftlige beretning, regnskab og budget kommer ud i starten af marts, som det plejer. Mvh. Kredsstyrelsen

Start dato: 15. juni 2021
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 6. februar 2021

Børnenes Klimamøde 2021: Gratis undervisningsmateriale og event

Sæt klima på skemaet med gratis undervisningsmaterialer og digital event. Fredag den 20. august slår Klimatorium i Lemvig igen dørene op for en dag i klimaets tegn og helt i børnehøjde. Denne gang er der fokus på de gode ideer og løsninger, der kan sikre os mod klima-forandringerne. Du kan tage hul på forløbet allerede fra 1. april. Sidste års digitale klimamøde for børn i 4. og 5. klasse blev en stor succes med deltagelse af mere end 4.000 børn fra skoler over hele landet. I år bliver der både et fysisk møde og live-streaming ud på skolerne. Børnene skal selv være med til at skabe klimamødet, og der bliver plads til deres helt egne, gode klimaideer. Derfor skal elevernes arbejde med klima og klimaløsninger starte allerede fra 1. april, hvor Klimatoriums undervisningsforløb bliver tilgængeligt. Og så skal eleverne udvikle deres egne bud på løsninger. Du bliver som lærer guidet igennem metoder i samskabelse, der hjælper eleverne til at udvikle de bedste og vildeste ideer, der kan være fremtidens bud på klimaløsninger. På den måde bliver børnenes egne ideer udgangspunktet for årets klimamøde. Gennem forløbet præsenteres eleverne præsenteres for gode eksempler på klimaløsninger, der både beskytter mod klimaforandringerne og kan være med til at mindske dem. Undervisningsmaterialet fokuserer på projekter, der viser at vi ikke skal frygte konsekvenserne af storme og oversvømmelser, men i stedet fokusere på at finde løsninger for at undgå skader. Selve mødet den 20. august bliver en festlig og underholdende event med Sofie Østergaard som vært. Der livestreames til skoler over hele landet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. På mødet vises klip fra de indsendte videoer, og der uddeles priser til de bedste ideer indenfor flere kategorier.

Start dato: 20. august 2021
Hjemmeside: http://klimatorium.dk/boernenes-klimamoede-2021/
Pris: 0 kr.

Oprettet: 12. februar 2021

Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen

Sproglærerforeningens sprogkonference 2021. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning.

Start dato: 2. september 2021
Hjemmeside: http://sproglaereforeningen.dk
Pris: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Oprettet: 21. juli 2020