Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds - Kreds 051

Der afholdes ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 16.00 på Højby Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde skriftligt senest d. 06.03.20 på 051@dlf.org

Start dato: 17. marts 2020
Hjemmeside: http://dlfodsherred.dk
Pris:

Oprettet: 16. februar 2020

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 5. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2020

Generalforsamling Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Punkter der ønskes behandlet under punktet "indkomne forslag" skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 4. marts 2020.

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Vejen lærerkreds, kreds 104

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i Vejen lærerkreds, kreds104 den 18. marts kl.17.00 på Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, 6650 Brørup. Den foreløbige dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg jfr.§9 9. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos kredsformand Birthe Cramon på biec@dlf.org senest den 28.02.20. Tilmelding gennem TR eller direkte til kredskontoret senest den 13.03.20

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling Gentofte Kommunelærerforening

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 kl. 16.30 på Maglegårdsskolen, Fællessalen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punktet "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 10. marts, kl. 16.00. Sendes via email til 019@dlf.org eller til jede@dlf.org

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds019.dk
Pris: 0,00

Oprettet: 8. januar 2020

Hvidovre Lærerforenings generalforsamling

Foreløbig dagsorden til Hvidovre Lærerforenings generalforsamling torsdag d. 19. marts kl. 16.30 på Præstemoseskolen, M. Bechs Allé 122, 2650 Hvidovre Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Valg i henhold til vedtægterne 7) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest mandag den 9. marts 2020.

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds14.dk
Pris: 0

Oprettet: 28. januar 2020

Litterære holdepladser - studiekreds

I en tid, der siges at være kendetegnet af de store fortællingers fald, hvor muligheder er mange, og hvor det er op til individet selv at konstruere mening i et hav af information, kan litteraturen tilbyde holdepladser fulde af grundfortællinger, der peger ind i livet og ind i det fælles. I denne studiekreds retter vi fokus mod litteraturen og sætter den i spænd med den digitale tidsalders flimmer. Nærmere information om læsestof følger efter tilmelding. Instruktør: Katja Gottlieb og Marie Elmegaard, hhv. næstformand og formand i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion Der er studiekreds på følgende datoer: 19. MARTS 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Katja Gottlieb og Marie Elmegaard) 23. APRIL 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Katja Gottlieb) 14. MAJ 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Marie Elmegaard) 4. JUNI 2020 KL. 19.00-21.00 (v. Katja Gottlieb og Marie Elmegaard)

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://grundtvig.dk/event/litteraere-holdepladser-studiekreds/
Pris: 400 kr. for fire arrangementer

Oprettet: 4. februar 2020

Fransklærerforeningen udbyder kursus om ’Lær eleverne fransk ved at spille teater’

Kom og oplev Jan Nowak, som Fransklærerforeningen har inviteret til Danmark. Jan Nowak som er både er uddannet skuespiller og fransklærer, har stor succes i hele verden med teaterkurser. Han modtog i 2018 le prix Richelieu Senghor for sin fantastiske undervisningsmetode til at lære fransk gennem teater. Efter at have oplevet hvordan Jan Nowak fyldte undervisningssalen til bristepunktet i forbindelse med fransklærerkonferencen i Athen 2019, så var der ikke nogen tvivl om, at FLF skulle tilbyde dette kursus til fransklærere i Danmark. Kursets formål: At få kendskab til og i praksis afprøve, hvordan man kan indlære fransk ved at anvende ’10 sur 10’s indlæringsmetode gennem skuespil og teater. Her lærer du nogle enkle teknikker, hvormed dine elever automatisk vil få en bedre udtale og blive bedre til at performe. Kurset vil foregå på fransk. Indhold: Le principe de cette Journée-découverte est de présenter les grands axes du programme 10 SUR 10 et notamment sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre. Nous y abordons rapidement la genèse du projet et les réflexions et constats ayant mené à la réalisation de ce programme original, la place des ateliers de théâtre en classe dans le cadre plus large de 10 SUR 10 qui comprend une maison d’édition (qui vous sera présentée) ainsi que l’organisation de festival de théâtre francophone pour lycéens Nous passerons ensuite aux ateliers pratiques avec le cours "faire d’une pièce de théâtre un manuel de FLE", puis aux exercices du corps (étirements, relaxation, appréhension de l’espace...), de la voix (phonétique, prononciation, diction, placement de la voix). Seront ensuite appréhendés – et mis en pratique - le jeu d’acteur et la mise en scène. Kursets mål: - connaître le programme 10 SUR 10 et sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre - utiliser un texte de théâtre comme livre de français - introduire la lecture et le théâtre dans une séquence pédagogique - acquérir les outils d’animation d’un ateliers de théâtre en français - découvrir une collection de textes de théâtre dédiés à cet apprentissage Målgruppe Fransklærere der underviser på stx, hf, vuc, hhx, grundskolen og universitet Tid og sted København d. 19. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Aarhus d. 20. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Pris Pris pr. deltager: 650 kr. Prisen dækker undervisning samt morgenmad, frokost og tilhørende drikkevarer Tilmelding Senest 1. marts 2020 til uppedersen@gmail.com tlf 29868143 Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted + ansættelsesstedets adresse samt ean-nummer. Kurset oprettes ved min. 15 deltagere

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 4. februar 2020

Fransklærerforeningen udbyder kursus om ’Lær eleverne fransk ved at spille teater’

Kom og oplev Jan Nowak, som Fransklærerforeningen har inviteret til Danmark. Jan Nowak som er både er uddannet skuespiller og fransklærer, har stor succes i hele verden med teaterkurser. Han modtog i 2018 le prix Richelieu Senghor for sin fantastiske undervisningsmetode til at lære fransk gennem teater. Indhold: Le principe de cette Journée-découverte est de présenter les grands axes du programme 10 SUR 10 et notamment sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre. Nous y abordons rapidement la genèse du projet et les réflexions et constats ayant mené à la réalisation de ce programme original, la place des ateliers de théâtre en classe dans le cadre plus large de 10 SUR 10 qui comprend une maison d’édition (qui vous sera présentée) ainsi que l’organisation de festival de théâtre francophone pour lycéens Nous passerons ensuite aux ateliers pratiques avec le cours "faire d’une pièce de théâtre un manuel de FLE", puis aux exercices du corps (étirements, relaxation, appréhension de l’espace...), de la voix (phonétique, prononciation, diction, placement de la voix). Seront ensuite appréhendés – et mis en pratique - le jeu d’acteur et la mise en scène. Kursets mål: - connaître le programme 10 SUR 10 et sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre - utiliser un texte de théâtre comme livre de français - introduire la lecture et le théâtre dans une séquence pédagogique - acquérir les outils d’animation d’un ateliers de théâtre en français - découvrir une collection de textes de théâtre dédiés à cet apprentissage Målgruppe Fransklærere der underviser på stx, hf, vuc, hhx, grundskolen og universitet Tid og sted København d. 19. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Tilmelding Senest 1. marts 2020 til uppedersen@gmail.com tlf 29868143 Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted + ansættelsesstedets adresse samt ean-nummer.

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://drive.google.com/file/d/1pcULgonWc4ZS85G8-SX75r1H54-tcgwI/view?usp=sharing
Pris: 650 kr.

Oprettet: 4. februar 2020

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 5. marts 2020. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest mandag den 9. marts 2020. Kredsstyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: 0,00

Oprettet: 7. januar 2020

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 5. marts 2020. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest mandag den 9. marts 2020. Kredsstyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: 0

Oprettet: 10. januar 2020

Årsmøde i Seniorklub Djursland

Alle medlemmer af Seniorklub Djursland indbyder hermed til Årsmøde i Birkehuset i Tirstrup, tirsdag d. 19. marts kl. 11.00. Dagsorden i følge vedtægternes §6. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest d. 10. marts. Efter årsmødet er der frokost. Med venlig hilsen og vel mødt Bestyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. februar 2020

Østjysk H&D-Café: "Åben H&D-café og GF -hos Linå A/S"

”Fokus på H&D-undervisningen i 3. klasse - materialer og værktøj til indskolingselever” hos Linå A/S - H&D materialer og værktøj - Hermed indkaldes alle personlige medlemmer, skole-medlemmer og skoleteam-medlemmer af Den faglige forening Håndværk & Design - Østjylland til den årlige ordinære generalforsamling; Torsdag den 19. marts 2020 kl. 18.45 Bergsøesvej 11, 8600 Silkeborg. Foreningen afholder forinden åben og gratis H&D-fagcafé for alle, med følgende program: Kl. 16.00: Åben butik med særligt gode tilbud - nu også på de tekstile materialer! Kl. 17.00: H&D-tryllerier i 3. klasse - prøv 1-3 små H&D-workshops og med indskolings værktøj. Kl. 18.15: Let traktement (gratis for medlemmer). Kl. 18.45: Afholdelse af ordinær generalforsamling efter vedtægterne. (Indsendelse af forslag til dagsorden for GF senest d. 3. marts til formanden wp@foraeldreskolen.dk) Sidste del af fagcaféen frem til kl. 20.15 vil foregå som en rundvisning i Linås velassorterede butik med præsentation af nyeste H&D-varer til arbejde i metal, tekstil, træ og mange andre, heriblandt også til naturfagene. Der er denne aften mulighed for gode tilbud og rabatter på udvalgte varer. Vel mødt! Tilmelding senest: fredag den 13. marts 2020 til skolekom22@hotmail.com eller via hjemmesiden håndværkogdesign.dk Spørgsmål til H&D-caféen og GF kan stiles til formand Wisti Pedersen wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 2367 7000

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/generalforsamling-2020-oestjylland/
Pris: Gratis

Oprettet: 19. februar 2020

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening - Kreds 100

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 19. marts 2020 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 9. marts 2020. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 11. marts 2020.

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 11. december 2019

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds torsdag den 19. marts 2020 kl. 16.30 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 27. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 13. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2020

Ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 klokken 17.30 på Skærehallernes Konferencecenter, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 7) Valg jf. vedtægternes § 11 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formand Tina Svarre Hasselager, senest den 4. marts 2020 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde eller på mail tiha@dlf.org Endelig dagsorden følger. Der er indtjekning fra kl. 16.30. Samt spisning, for tilmeldte, fra kl. 16.45 – 17.30

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening

Kreds 68 holder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 kl. 16 i restaurant Bangs Have i Maribo. Indskrivning, kaffe og kage fra kl. 15. Foreløbig dagsorden: 1: Valg af dirigent, 2: Forretningsorden, 3: Beretning ved formanden, 4: Regnskab ved kassereren, 5: Forslag til vedtægtsændringer, 6: Indkomne forslag, 7: Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag, 8: Valg, 9: Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest søndag d. 8. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://068@dlf.org
Pris:

Oprettet: 4. februar 2020

Generalforsamling Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - kreds 34

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds afholder ordinær Generalforsamling d. 20. marts 2020 kl. 16.30 på Ramløse Skole, Gl. Præstevej 2, Ramløse, 3200 Helsinge. Dørene åbnes kl. 16.00. Dagsorden i følge vedtægterne.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling 2020 - Rødovre Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling fredag d.20. marts 2020 kl. 16.15 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Der vil være kaffe, te og kage fra kl. 15.30. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser, jf. § 11 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, jf. § 4 7. Valg, jf. § 9 8. Evt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag samt den skriftlige beretning udsendes til skolerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Til dette års generalforsamling vil Rødovres kommende borgmester, Britt Jensen, komme med et oplæg, hvorefter generalforsamlingen genoptages. Efter generalforsamlingen er der middag og socialt samvær. Tilmelding til middag senest 16. marts til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds17.dk/
Pris:

Oprettet: 10. februar 2020

Fransklærerforeningen udbyder kursus om ’Lær eleverne fransk ved at spille teater’

Kom og oplev Jan Nowak, som Fransklærerforeningen har inviteret til Danmark. Jan Nowak som er både er uddannet skuespiller og fransklærer, har stor succes i hele verden med teaterkurser. Han modtog i 2018 le prix Richelieu Senghor for sin fantastiske undervisningsmetode til at lære fransk gennem teater. Indhold: Le principe de cette Journée-découverte est de présenter les grands axes du programme 10 SUR 10 et notamment sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre. Nous y abordons rapidement la genèse du projet et les réflexions et constats ayant mené à la réalisation de ce programme original, la place des ateliers de théâtre en classe dans le cadre plus large de 10 SUR 10 qui comprend une maison d’édition (qui vous sera présentée) ainsi que l’organisation de festival de théâtre francophone pour lycéens Nous passerons ensuite aux ateliers pratiques avec le cours "faire d’une pièce de théâtre un manuel de FLE", puis aux exercices du corps (étirements, relaxation, appréhension de l’espace...), de la voix (phonétique, prononciation, diction, placement de la voix). Seront ensuite appréhendés – et mis en pratique - le jeu d’acteur et la mise en scène. Kursets mål: - connaître le programme 10 SUR 10 et sa méthode d’apprentissage du français par le théâtre - utiliser un texte de théâtre comme livre de français - introduire la lecture et le théâtre dans une séquence pédagogique - acquérir les outils d’animation d’un ateliers de théâtre en français - découvrir une collection de textes de théâtre dédiés à cet apprentissage Målgruppe Fransklærere der underviser på stx, hf, vuc, hhx, grundskolen og universitet Tid og sted København d. 19. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Aarhus d. 20. marts, 2020 kl. 09.30 – 15.30 Pris Pris pr. deltager: 650 kr. Prisen dækker undervisning samt morgenmad, frokost og tilhørende drikkevarer Tilmelding Senest 1. marts 2020 til uppedersen@gmail.com tlf 29868143 Ved tilmelding opgives: Navn, fag, ansættelsessted + ansættelsesstedets adresse samt ean-nummer.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://drive.google.com/file/d/1pcULgonWc4ZS85G8-SX75r1H54-tcgwI/view?usp=sharing
Pris: 650 kr.

Oprettet: 4. februar 2020