Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling i MCH-Herning Kongrescenter, Østergade i Herning. Fredag d. 15. marts 2019 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl... 6. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlf121.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Kursus: Læsefidusen - hele danskfaget i ét system

Mandag d. 18. marts 2019 kl. 15.00-18.00 på Vestegnens Privatskole i Taastrup. Kursus ved de tre forfattere bag Læsefidussystemet: Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi, som er aktive undervisere i danskfaget. Læsefidussystemet bygger på praksisviden, som er forankret i opdateret forskningsbaseret viden; med udgangspunkt i Fælles Mål. Systemet understøtter dansklærerens systematiske, konkrete og eksplicitte undervisning i arbejdet med strategier (fx læsefiduser og forældrefiduser i elevbøgerne). Kom og få fidus til undervisning med Læsefidusen. Kurset sætter fokus på organisering af undervisning især i forhold til: - læring som en elevaktiv proces i fællesskab og individuelt; - undervisningsdifferentiering i ordafkodning og sprogforståelse; - forældresamarbejde om den enkelte elevs læse-skriveudvikling gennem MIT KONTAKTKORT; - mål og evaluering - ikke mindst elevens selvevaluering - i det daglige arbejde i danskfaget. Undervejs i kurset præsenteres elevbøgerne. MIN LÆSEBOG indeholder tre tilgange til tekster: LYT OG TAL: relevant børnelitteratur til dialogisk læsning, sprogforståelse og dannelse som menneske LÆS OG LÆS: afkodningstekster med progression i ordmaterialet til gentaget læsning og læseforståelse LÆS OG SKRIV: fiktion og faktatekster til genreforståelse og faglig læsning og skrivning. MIN ARBEJDSBOG understøtter de tre tilgange til tekster gennem skriftlige opgaver med fokus på: ordkendskab, lytteforståelse, analyse og syntese, øveord (hyppige ord) til læsning og stavning, læseforståelse og genreforståelse. Alle deltagere får et eksemplar af Læsefidusen. Min læsebog 1 og Læsefidusen. Min arbejdsbog 1 af Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi.

Start dato: 18. marts 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_nyt_l%C3%A6sefidusen_%E2%80%93_hele_1
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Generalforsamling for Brøndby Lærelforening -kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17:00 på Brøndby Strand Skole, indskolingsafdelingen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 8. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17.30 I Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind NYT sted – NY struktur – NY start 17.45 – 18.15: Satirisk indspark fra Torben Chris 18.15 – 19.00: Spisning 19.00 – 20.30 Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2020 7 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10.00 den 9. marts 2019. Endelig dagsorden samt forslag til budget og kontingent fremsendes, så det er på skolerne senest den 14. marts 2019. Det kan ligeledes findes på kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning via din TR, for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 14. marts 2019 kl.10.00

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019

Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds Kreds 051

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds tirsdag den 19.03.19. kl. 16.00 på Nordskolen, Afdeling Højby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er 8. marts. Forslag fremsendes skriftligt til kredsens mail 051@dlf.org. Endelig dagsorden bekendtgøres på afdelingerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning sker på opslag på arbejdsstedet. Tilmelding for medlemmer uden fast arbejdssted sker direkte til kredskontoret på mail 051@dlf.org

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfodsherred.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2019

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 6. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2019

Generalforsamling Furesø Lærerkreds

GENERALFORSAMLING I Furesø Lærerkreds Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 16.30 på Syvstjerneskolen FORELØBIG DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af honorarer m.v. til styrelsesmedlemmer 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår. 7. Evt. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, må være formanden skriftligt i hænde senest d. 10.03.2019 på 028@dlf.org Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest tirsdag d. 12.03.19. Furesø Lærerkreds, Danmarks Lærerforening, Kreds 28, Kirke Værløsevej 26 1,3. 3500 Værløse tlf. 93 87 08 64. e-mail: 028@dlf.org

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 15.30 i lokalerne Byvej 24, 3600 Frederikssund. Dagsorden if. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge på kredsens kontor senest fredag den 4. marts kl. 12.00. Der er fælles spisning efter generalforsamlingen. Tilmelding til egen TR Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlf37.dk
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Onsdag d. 20.marts 2017 kl. 15.30-19 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev Inden generalforsamlingen har vi inviteret Maria Muñiz Auken fra Fagbevægelsens Hovedorganisation til at give et oplæg om ytringsfrihed under overskriften "ytringstryghed". 17.00 - Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen 18.45 – Dagens ret Efter generalforsamlingen byder foreningen på dagens ret og derefter slutter arrangementet. Tilmelding til spisning for ansatte på skolerne spisning til TR senest fredag d. 8. marts 2019. Tilmelding til spisning for andre til kredskontoret på 023@dlf.org eller 4494 9750 senest fredag d. 8. marts 2019.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. februar 2019

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds onsdag den 20. marts kl. 17.00 på Niels Ebbesenskolen, Højvangens Torv 4, Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside: http://131@dlf.org
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

Ordinær generalfosamling

Vejen lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling, onsdag den 20 marts 2019 kl. 17.00 på Vejen Lærerkreds, Nørregade 58 B, 6600 Vejen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden senest i hænde fredag den 1. marts 2019. Tilmelding senest onsdag den 13. marts 2019

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Generalforsamling Gentofte Kommunelærerforening, kreds 019

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, kl. 16.30 på Maglegårdsskolen, Fællessalen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punktet "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 11. marts, kl. 16.00. Sendes via email til 019@dlf.org eller til jede@dlf.org

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. januar 2019

Foredrag om økonomi og kristendom

I anledning af udgivelsen af bogen 'Økonomi og kristendom – En debatbog' den 21. marts, afholder Eksistensen samme dag kl. 16:30-18:00 et arrangement, hvor du kan høre et foredrag af bogens redaktører: Jonas Adelin Jørgensen, Martin Ishøy og Andreas Østerlund Nielsen. 'Økonomi og kristendom' handler om forholdet mellem kristendom og økonomi, i første række inden for kirker i Danmark, men med det videre perspektiv, at kirkerne kan og bør bidrage til hele samfundet på dette felt. Udgivelsens mål er ikke at tale for et bestemt økonomisk eller teologisk synspunkt, men snarere at igangsætte en bred samtale og debat om forholdet mellem kristendom, kirke og økonomi, samt at motivere læseren til at sætte sig ind i økonomiens betydning for menneskers liv med hinanden. Jonas Adelin Jørgensen er generalsekretær i Dansk Missionsråd og ekstern lektor ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Martin Ishøy er sognepræst i Sankt Jørgensbjerg sogn, Roskilde. Har skrevet ph.d. afhandling i miljøetik og opfatter sig selv som økoteolog. Andreas Østerlund Nielsen er freelanceteolog (helsyn.dk) med fokus på holistisk-integreret mission, herunder spørgsmål om økonomi og kristendom. 'Økonomi og kristendom' udgives i et samarbejde mellem Dansk Diakoniråd, Danske Kirkers Råd (Grøn Kirke) og Dansk Missionsråd. Bogen er redigeret af Andreas Østerlund Nielsen i samarbejde med Jonas Adelin Jørgensen og Martin Ishøy. Bogen indeholder i alt 21 forskellige artikler om emnet kristendom, kirke og økonomi. Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. STED: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg. TID: 21. marts kl. 16.30-18

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/2232341793692937/
Pris: Gratis

Oprettet: 21. februar 2019

Generalforsamling 2019

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 2019 på Tradium, Vester Alle 26, Randers. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om "Verdens bedste lærere/verdens bedste danske skole" ved Casper Rongsted, Kasper Myding & Rasmus Schiellerup. Forslag til generalforsamlingen skal være kredsformanden skriftligt i hænde senest den 7. marts 2019. Tilmelding til din TR (hvis du har en sådan), ellers til kredskontoret senest den 11. marts 2019. Vel mødt Kredsstyrelsen

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Evaluering” ved Mette Volf

Denne Caféaften i dit lokale H&D-faglige netværk, er en forlængelse af H&D-kurset den 8. januar 2019 ”Designprocesser i H&D - Skitsering” men er også åben for dig der ikke deltog, men gerne vil have lidt mere konkret indsigt i begrebet evaluering i designprocesser. Caféen vil indledningsvis bestå af et teoretisk oplæg, hvor designprocessen kort vil blive gennemgået igen, efterfulgt af fordybelse i begrebet Evaluering i alle dets former. Det er igen arkitekt og designer Mette Volf - forfatteren bag bogen ”Design - proces og metode” der vil forestå forløbet af aftenen. Caféaftenen bliver ganske særlig derved, at Mette Volf på eksemplarisk vis, sammen med cafégæsterne vil forestå evalueringen af de produkter/designløsninger, som de H&D-studerende og evt. kursister fra kurset den 8. januar vil præsentere for dig og fagfællesskabet. Velmødt ! Bestyrelsen og H&D-Læreruddannerne ved VIA Fakte: Tid: Torsdag d. 21. marts 2019 kl. kl. 15.00 - 18.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D. Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding: Fredag den 8. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes.

Oprettet: 16. september 2018

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 11. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts 2019. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 13. marts 2019.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 3. januar 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS D. 21. MARTS KL. 16:30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16:30 i Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod. Foreløbig dagsorden: 1. valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant(valget gælder for 2 år). 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest mandag d. 11. marts 2019. Forslag sendes til: 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest fredag d. 15. marts via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Med venlig hilsen kredsstyrelsen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019

Generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 i Bygningen, Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår(2019) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2020) 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2019. Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden offentliggøres på kredsens hjemmeside og sendes på mail til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019