Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Bliv klar til EU-valget - Konference for undervisere

(København) Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) gør dig klar til EU-valget på én dag. På konferencen kan du blandt andre møde EU-forskerne Ian Manners og Dorte Sindbjerg Martinsen samt fem kandidater til EU-parlamentet. Desuden får du DEO's gratis forløbsplaner og bøger med hjem. Konferencen er gratis for undervisere. Er du klar til at undervise i det kommende EU-valg? På denne heldagskonferencen får du styr på en lang række aktuelle EU-temaer som klimakampen, europæisk velfærdspolitik og Brexit. Og ikke mindst, hvordan man kan engagere de unge i de store EU-spørgsmål op til valget. Konferencen vil hjælpe dig med at omsætte disse temaer til medrivende undervisning. Yderligere informationer og programoversigt kan findes på https://www.facebook.com/events/173746323534123/

Start dato: 22. januar 2019
Hjemmeside: http://www.deo.dk/debatmoeder/sjaellandkoebenhavn/2019-foraar/eu-i-undervisningen-bliv-klar-til-eu-valget-koebenhavn/
Pris: Gratis for undervisere og studerende

Oprettet: 7. januar 2019

Kirkens udfordringer

Som en markering af Kirkeligt Centrums 120-års jubilæum har en række engagerede folk fra Den Danske Folkekirke i bogen 'Udfordringer til kirken', der udkommer den 24. januar, givet deres bud på, hvad der lige nu er kirkens største udfordringer. På dagen for udgivelsen af 'Udfordringer til kirken' kan du komme til foredrag hos forlaget Eksistensen ved tre af bogens bidragsydere: Kurt E. Larsen, professor, dr.theol. fra menighedsfakultetet, Ole Juul, pastor emeritus og Birgitte Thyssen, tidligere sognepræst. Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C Tid: Torsdag den 24. januar, kl. 16:30 - 18:00

Start dato: 24. januar 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/373968433352078/
Pris: Gratis

Oprettet: 10. januar 2019

Bliv klar til EU-valget - Konference for undervisere

(Aarhus, Dokk1) Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO) gør dig klar til EU-valget på én dag. På konferencen kan du blandt andre møde EU-forskerne Jakob Tolstrup og Anne Skorkjær Binderkrantz samt fem kandidater til EU-parlamentet. Desuden får du DEO's gratis forløbsplaner og bøger med hjem. Konferencen er gratis for undervisere. Er du klar til at undervise i det kommende EU-valg? På denne heldagskonference får du styr på en lang række aktuelle EU-temaer som klimakampen, europæisk velfærdspolitik og Brexit. Og ikke mindst, hvordan man kan engagere de unge i de store EU-spørgsmål op til valget. Konferencen vil hjælpe dig med at omsætte disse temaer til medrivende undervisning.

Start dato: 29. januar 2019
Hjemmeside: http://www.deo.dk/debatmoeder/jyllandfyn/2019-foraar/eu-i-undervisningen-bliv-klar-til-eu-valget-aarhus/
Pris: Gratis for undervisere og studerende

Oprettet: 7. januar 2019

generalforsamling

Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings seniorklub. tirsdag den 29. januar klokken 12.00, "Sydvesten", Esbjerg. Dagsorden iflg. vedtægter

Start dato: 29. januar 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. november 2018

Autisme og seksualitet

Vi har fået et helt unikt kursus til Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter. To af forfatterne til bogen “Autisme & seksualitet- Hvordan”, kommer og underviser i seksualitet og autisme. Kurset er henvendt til både forældre og fagfolk, kursets første del er fælles undervisning, og derefter deles der op i fagfolk, og pårørende. Underviserne præsenterer herunder selv indholdet på dagen. Begrebet seksualitet skal ses i et bredt perspektiv, med udgangspunkt i en humanistisk forståelse. Her ses seksualitet som en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Seksualitet er derved en integreret del af et hvert menneskes almene udvikling. I denne kontekst bliver det enkelte menneske formet af den kultur og sammenhæng, som de er en del af. Udviklingen sker altså igennem de oplevelser og erfaringer det enkelte menneske gør sig. Programmet: 08:30 – 08:45 Kaffe og morgenmad 08:45 – 10:00 Fælles forståelsen for begrebet seksualitet 10:00 – 10:20 Pause 10:20 – 12:00 – Fagoplæg: Teoretisk forståelse og eksempler på: Kropsbevidsthed & kønsforståelse, følelser, omsorg & grænse samt venner og familie – Forældreoplæg: Forståelse for autisme og barnets udvikling m. Rikke Linck 12:00 – 12:45 Frokost 12:45 – 14:00 – Fagoplæg: Teoretisk forståelse og eksempler på: Pubertet & forplantning, kærester, kønsidentitet & kønsroller samt seksuel aktiv – Forældreoplæg: Mit barns seksuelle udvikling qua Kropsbevidsthed & kønsforståelse, følelser, omsorg & grænse samt venner & familie, pubertet & forplantning, kærester, kønsidentitet & kønsroller samt seksuel aktiv 14:00 – 14:20 Pause m. kaffe & kage 14:15 – 15:30 Fælles dialog i grupper – hvilke udfordringer oplever forældre – hvilke udfordringer oplever fagfolk. Pris 1050 excl. moms Kurset vil være inkl. forplejning bestående af kaffe/te, vand samt en let frokost og kage til kaffen. Betaling for kurset sker via EAN nr. eller bankoverførsel Undervisere: Trine Cervin og Rikke Linck, med forfattere til bogen Autisme og Seksualitet- Hvordan Tilmelding på mail: til pia.fenger@outlook.dk. sidste tilmelding d. 15-01-2019, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk Undervisnings sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter Ryttergrøftvejen 48 7000 Fredericia Mail: pia.fenger@outlook.dk www.lindbergfenger.dk

Start dato: 29. januar 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1050 excl. moms

Oprettet: 9. januar 2019

Formidlingskonference: Aktiverende historieundervisning – hvordan?

Læreplanens færdigheds- og vidensmål er ikke længere bindende. Det giver historielærere i grundskolen større frihed til at sætte faglige mål og tilrettelægge varierede undervisningsforløb for elever. HistorieLabs formidlingskonference tager fat på den aktiverende historieundervisning og dens mange muligheder. Hør bl.a., hvordan fortidssporene omkring os kan blive indgangen til et autentisk fortidsmøde, eller hvordan du kan skabe digital historieformidling med 360 graders billeder. Derudover kan du også selv komme til orde i de nye debatcaféer, hvor der er mulighed for at drøfte dine egne erfaringer og udfordringer med aktiverende historieundervisning med andre fagfæller. Sted: UCL Jelling, Stationsvej 14, 7300 Jelling. Tilmeldingsfrist den 13. januar 2019.

Start dato: 30. januar 2019
Hjemmeside: http://historielab.dk/formidlingskonference-2019/
Pris: 500

Oprettet: 19. december 2018

Fransklærernes Dag 2019

J’aime écrire – mais comment ? En dag med fokus på skriftlighed i franskundervisningen Dagen har fokus på det skriftlige arbejde i franskundervisningen. Vi taler om hvordan man kan hjælpe sine elever til at planlægge og tilrettelægge en tekst i forhold til forskellige teksttyper. Vi skal også tale om hvordan eleverne kan udnytte de mange digitale værktøjer i deres skriftlige arbejder. Og så skal vi diskutere hvordan man kan give sine elever konstruktiv feedback på deres skriftlige arbejder uden at tage modet fra dem. Herudover får vi inspiration til hvordan de skriftlige prøver i fransk kan bruges i den daglige undervisning. Som noget nyt giver kurset jer mulighed for at træne jeres mundtlige sprogfærdighed. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Tidspunkt: torsdag d. 31. januar 2019 kl. 10.00-16.30 Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Pris: medlemmer af Sproglærerforeningen 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250 kr. Tilmelding: senest d. 15. januar 2019 via sproglaererforeningen.dk

Start dato: 31. januar 2019
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950; ikke-medlemer 1.250

Oprettet: 30. juni 2018

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

19. Februar 2019. Ordinær generalforsamling i Biohuset Lemvig, Bredgade 17, 7620 Lemvig. Vi indleder med kaffe/te og rundstykker kl. 10:00. Derefter afholdes generalforsamling kl. 11:00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabet og orientering om budget 5. Indstilling om kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Eventuelt Som afslutming på dagen vises der en film i Biohuset. Titlen på filmen meddeles senere på mail og på Facebook. Ægtefæller / ledsager kan deltage i arrangementet, bortset fra selve generalforsamlingen, mod betaling på 75,00 kr. Deltagelse er gratis for medlemmer.

Start dato: 19. februar 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2019

Generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122 tirsdag den 19. februar 2019 kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest fredag den 1. februar 2019.

Start dato: 19. februar 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2019

KONFERENCE: Æstetiske læreprocesser og inklusion i skolen med C:NTACT og ph.d. Gro Emmertsen Lund.

C:NTACT inviterer lærere og andre interessenter til konference om kreativ lærings betydning for skoleelevers læring og fællesskaber. C:NTACT skaber gennem den personlige fortælling, scenekunst, samt radio og film rum for dialog og læring mellem forskellige samfundsgrupper med fokus på samfundsaktuelle og menneskelige problemstillinger. I C:NTACTs arbejde med kreative læreprocesser bidrager alle elever til den kreative samskabelse ud fra eget ståsted. Alle elever sikres derved en plads i fællesskabet, og eleverne får mulighed for at opdage nye ressourcer i sig selv og hinanden. Dette styrker eleverne fagligt og socialt. På konferencen præsenteres du for C:NTACTs metode gennem oplæg og forskellige artefakter skabt under det 2-årige projekt med eleverne. Gro Emmertsen Lund, ph.d. har forsket i usynlige sociale eksklusions- og integrationsprocesser i skolen og vil bidrage med sine forskningsresultater, der vil gøre os klogere på hvordan skolen udvikler en inkluderende og udviklende praksis. Hvad er det i C:NTACT´s arbejdsform, der understøtter de gode processer og resultater? Og hvordan kan dette være en inspiration for folkeskolen anno 2019? Det vil Gro Emmertsen Lund give sit bud på i oplægget: Inklusion i kreative læreprocesser. Formålet med konferencen er, at dele C:NTACTs projekterfaringer, skabe rum for netværksdannelse, samt bidrage til erfarings- og vidensdeling mellem koler. Med udgangspunkt i forsknings - og praksisviden udforsker vi sammen, hvordan dagens input kan være til inspiration for det videre arbejde med inklusion i skolen. Læs mere og find billetter: https://billetto.dk/e/konference-om-aestetiske-laereprocesser-og-inklusion-i-skolen-billetter-326528

Start dato: 20. februar 2019
Hjemmeside: http://www.contact.dk/forestilling/konference/
Pris: Gratis

Oprettet: 12. januar 2019

Kursus: FAKE NEWS i danskundervisningen

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 15.00-18.00, Langhøjskolen i Hvidovre. Kursus ved blogger, klummeskribent, forfatter og næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion Katja Gottlieb. Hvad er mest interessant? Den ofte kedelige sandhed? Eller den mere farverige løgn? Vi kender det godt, det der med at man ser en kulørt overskrift på en spiseseddel eller på de sociale medier, som man lige må se nærmere på. Og med den strøm af informationer, der hver dag passerer forbi os, er der ikke noget at sige til, at der efterhånden skal en del til at lokke os til at klikke eller købe. I den virkelighed er falske nyheder, biased news og såkaldt alternative fakta blevet begreber, som vi bliver nødt til at forholde os til, også i danskfaget, hvor evnen til at læse kilder med kritiske briller af gode grunde efterhånden fylder mere og mere. Kurset introducerer begrebet falske nyheder og præsenterer en række arbejdsforslag, som man kan omsætte direkte i klassen, når man kommer hjem. Kurset knytter an til undervisningsmaterialet ”Når sandheden har fundet sine bukser”, som medlemmer af Dansklærerforeningen kan hente gratis på foreningens hjemmeside, men nye vinkler og arbejdsforslag vil indgå. Alle deltagere får et eksemplar af undervisningsmaterialet, “Når sandheden har fundet sine bukser”.

Start dato: 26. februar 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_fake_news_i
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Fyraftensmøde for medlemmer af Dansklærerforeningen: Men vi kan så meget mere!

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 16.00-18.00, Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Det bliver et fyraftensmøde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. “Men vi kan så meget mere - inspiration til din danskundervisning på mellemtrinnet” med lærer og bestyrelsesmedlem Sarah Haug Rasch. Med udgangspunkt i otte af Dansklærerforeningens undervisningsforløb under temaet ”Men vi kan så meget mere” vil du blive præsenteret for en dannelsesorienteret tilgang til din danskundervisning. Undervisningsforløbene har fokus på især sprog, drama og skriftlighed, men også læsning, mundtlighed, gaming, ordsprog og nabosprog.

Start dato: 27. februar 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/fyraftensm%C3%B8de_men_vi_kan_s%C3%A5_meget
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018

Sprog og kommunikation hos børn og unge med autisme

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation. Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner: -Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere” . -Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre. -Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme. Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Underviser: v/Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet (Audiologopædi) og Aarhus Universitet (Psykologi) Pris: 1150kr ex. moms inkl. forplejning hele dagen. Betales Via. EAN. eller bank overførelse. Tilmelding: på pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk, Tilmeldingsfrist: d. 25-02-2019 Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia. Program: 08.30-08.45 Kaffe 08.45-12.00 Undervisning 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.45 Undervisning 13.45-14.00 Kaffe 14.00-15.00 Undervisning

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1150 kr. excl moms

Oprettet: 19. oktober 2018

Kursus: FAKE NEWS i danskundervisningen

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 15.00-18.00, Tåsingeskolen i Svendborg. Kursus ved blogger, klummeskribent, forfatter og næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion Katja Gottlieb Hvad er mest interessant? Den ofte kedelige sandhed? Eller den mere farverige løgn? Vi kender det godt, det der med at man ser en kulørt overskrift på en spiseseddel eller på de sociale medier, som man lige må se nærmere på. Og med den strøm af informationer, der hver dag passerer forbi os, er der ikke noget at sige til, at der efterhånden skal en del til at lokke os til at klikke eller købe. I den virkelighed er falske nyheder, biased news og såkaldt alternative fakta blevet begreber, som vi bliver nødt til at forholde os til, også i danskfaget, hvor evnen til at læse kilder med kritiske briller af gode grunde efterhånden fylder mere og mere. Kurset introducerer begrebet falske nyheder og præsenterer en række arbejdsforslag, som man kan omsætte direkte i klassen, når man kommer hjem. Kurset knytter an til undervisningsmaterialet ”Når sandheden har fundet sine bukser”, som medlemmer af Dansklærerforeningen kan hente gratis på foreningens hjemmeside, men nye vinkler og arbejdsforslag vil indgå. Alle deltagere får et eksemplar af undervisningsmaterialet, “Når sandheden har fundet sine bukser”.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_fake_news_i
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Generalforsamling

AABEN¬RAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2018 kl. 17.00 Røde Kro Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 20.februar 2019.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. december 2018

Generalforsamling 2019 Skiveegnens Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer. 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 25. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 1. marts kl. 10.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Lærerkreds 44, Køge og Stevns – ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2019 klokken 16.00 på Teaterbygningen i Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 22. februar 2019 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller 044@dlf.org. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske til tillidsrepræsentanten, på 56 66 29 66 eller 044@dlf.org senest 28. februar 2019 kl. 12.

Start dato: 8. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds44.dk
Pris: 0

Oprettet: 15. januar 2019

Østjysk H&D-fagcafé og GF: "Bliv klar til H&D-valgfaget og H&D-eksamen"

Den faglige forening Håndværk og design - Østjylland Tilbyder alle skoleledelser og H&D-fagteams gratis deltagelse på H&D-fagcaféen med miniforedraget: ”Bliv klar til H&D-valgfaget og H&D-eksamen” /ved Heidi Bruus Hvad er op og ned med det politiske udspil om mere praksisfaglighed i udskolingen, H&D som obligatorisk valgfag og H&D-valgfagseksamen? Disse spørgsmål optager for tiden de fleste skoleledelser og H&D-fagteams, men hvordan bliver vi klar til implementering af disse nye tiltag? Det har oplægsholderen, tidligere læringskonsulent Heidi Bruus, et bud på i dette miniforedrag. Som læringskonsulent i UVM, har hun været tæt på udviklingen af aftale-teksten og overværet flere eksaminer i H&D-valgfaget i praksis. Med denne viden samt og Heidi Bruus’ praksiserfaring som fungerende H&D-lærer gør, at vi her kan møde en af landet mest vidende personer på området. Hun har stor forståelse for implementeringens kompleksitet og skolernes udfordringer, men er også fuld af fortrøstning og konstruktive løsningsforslag. Deltag derfor i dette inspirerende og opklarende foredrag sammen med andre i dit lokale H&D-netværk og bliv klogere på, hvordan I på jeres skole bedst tackler implementeringerne i udskolingen. I den efterfølgende H&D-café, vil foredragsholderen svare på spørgsmål og der vil blive serveres et lille traktement. Herunder vil Linå-butikken ogaå være åben med særlige tilbud på udvalgte varer til H&D-valgfaget. Fagcaféens program er: Kl. 16.00: Åben butik med særligt gode tilbud! Kl. 17.00: Miniforedrag ved Heidi Bruus; ”Bliv klar til H&D-valgfaget og H&D-eksamen” Kl. 18.00: Spørgerunde og efterfølgende let traktement Kl. 18.45: Generalforsamling i lokaleforeningen efter vedtægterne. Sidste del af fagcaféen frem til kl. 20.15 vil foregå som en rundvisning i Linås fantastiske butik med præsentation af nyeste H&D-varer og valgfagsspecialiteter. Der er denne aften mulighed for gode tilbud og rabatter på udvalgte varer. Vel mødt! Fakta: Tid: Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 17.00 - 20.15 - Åben butik og kaffe fra kl. 16.00 Sted: Linå A/S Bergsøesvej 11 - 8600 Silkeborg Oplægsholdere: Heidi Bruus - tidligere læringskonsulent og bestyrelsen. Pris: Gratis ved tilmelding og deltagelse - inklusiv et let traktement. Tilmelding senest: Fredag den 1. marts 2019 : www.håndværkogdesign.dk/kaleneder

Start dato: 12. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-fagcaf%C3%A9-og-gf-bliv-klar-til-hd-valgfaget-og-hd-eksamen
Pris: Gratis

Oprettet: 9. november 2018

Generalforsamling 2019 Vestjysk Lærerforening

GENERALFORSAMLING Vestjysk Lærerforening, kreds 127 ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.30 i Harboøre Centret, Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2018 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent for 2019 8. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2019. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 6. marts 2019 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 9610 2800, E-mail 127@dlf.org

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. januar 2019

Optimer dit stemmebrug

Optimer dit stemmebrug En indføring i korrekt brug af talestemmen – Et uundværligt værktøj på jobbet. Dette kursus henvender sig til dig, der aktivt bruger din stemme, som værktøj i din dagligdag på skole eller institution i vores abonnements kommuner, eksempelvis lærer, pædagog, pædagogmedhjælper med flere. Indhold: • På kurset vil du få indblik i stemmeapparatets opbygning og få en viden om at bruge din stemme rigtigt. • Kurset er sammensat af en blanding af teori og praktiske øvelser. Du vil få brugbare tips og ideer til at vedligeholde en sund og stærk stemme. Du vil få viden om stemmen, og hvordan personlighed og stemme kan hænge sammen. Du vil lære at pleje din stemme, således at den kan være et stærkt og brugbart værktøj i din dagligdag. Der lægges op til, at du selv kan arbejde aktivt med din stemme under vejledning af logopæder. Tid: Kurset afholdes over 2 dage. Torsdag den 14. marts kl. 15.30-17.45 og Torsdag den 21. marts kl. 15.30-17.45 på Center for Kommunikation, Herning. Undervisere: Logopæd Elena Kirkegaard Logopæd Susanne Boilesen Pris: 100,- kr. incl. Kaffe/the og frugt. Antal: Max. antal på kurset er 20 deltagere. (Ansatte på skoler eller institutioner i vores abonnements kommuner – Holstebro, Struer, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Herning.) Tilmelding: Senest d. 25. februar 2019. Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.cfk-herning.dk – vælg blanketter på forsiden og derefter Taleafdelingen.

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 100,-

Oprettet: 8. januar 2019