Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Grundovsmesse

Lad os sammen fejre grundlovsdagen d. 5. juni kl 10.00-12.00. Vi skal fejre vores grundlov og fundamentet for det danske demokrati. Opfordre til aktiv deltagelse i vores demokrati og tage ansvar for vores samfund og den fremtid vi ønsker. Kom og vær med

Start dato: 5. juni 2020
Hjemmeside: http://dyrkoplevelsen.dk/hjem/aktiviteter/grundlovsmesse-online/index.html
Pris: Det er gratis at deltage i messen. Adgang til skoleportal er 350,- pr. skole

Oprettet: 29. maj 2020

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling. Dagsorden er i følge lovene. Grundet situationen med Covid-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt onsdag den 10. juni fra kl. 16.00. Læs mere på hjemmesiden eller i det udsendte medlemsbrev. Tilmelding skal ske til kredskontoret med angivelse af navn, mail og skole/arbejdssted, hvorfra man ønsker at deltage i generalforsamlingen senest den 3. juni. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 27. maj. Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 10. juni 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 13. maj 2020

AFLYST pga. Corona - Seniorer Kreds 112 - København

København,Mindelunden i Ryvangen, Fruhedsmuseet, Kanalrundfart. Håndmadder - På hjemturen, middag på Christian d. Vl's kro. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 10. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00/600,00

Oprettet: 15. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Esbjerg Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Esbjerg Lærerforening. Dagsorden ifølge vedtægterne. Grundet situationen med Covid-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt torsdag d. 11. juni 2020 kl. 17.30. Hvis generalforsamlingen grundet forsamlingsforbuddet ikke kan afholdes den 11. juni 2020 kl. 17.30, indkaldes hermed allerede til en ny generalforsamling den 25. juni 2020 kl. 17.30. Læs mere på hjemmesiden.

Start dato: 11. juni 2020
Hjemmeside: http://www.elf100.dk/om-elf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris: 0

Oprettet: 19. maj 2020

Generalforsamling Fredericia Lærerkreds - kreds112

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. juni 2020 klokken 15.00 (Tidspunktet kan æn-dres, hvis der stadig er eftermiddagsundervisning af udskolingen på dette tidspunkt). Vi måtte aflyse GF2020 i marts, og derfor har vi et forestående valg, vi mangler at afholde. DLF har givet mulighed for at afholde GF2020 under en anden form, som tager hensyn til myndighedernes retningslinjer. Vi har derfor i kredsstyrelsen valgt at afvikle GF2020 i en anderledes form. Det forgår på den måde at man møder fysisk op på en af GF2020 mødestederne. De endelige mødesteder meldes ud, når vi kender antal deltagere i de forskellige arbejdspladser. På hvert af mødestederne er der en opkobling og en storskærm, hvor man kan følge og deltage i GF2020. Der vil på hvert mødested være en valgansvarlig. GF2020 afvikles i en forkortet form og alt materiale vil være sendt ud til medlemmer inden, så man kan sætte sig ind i det, og have evt. spørgsmål og kommentarer klar. Selve valget gennemføres med stemmesedler de enkelte mødesteder, hvorefter de fragtes til kredskontoret, hvor den egentlige optælling finder sted. Valgresultatet offentliggøres efter afslutningen af GF2020. Man skal stadig tilmelde sig GF2020, da det kun er via deltagelsen, at man er stemmeberettiget. Vi håber at se lige så mange som vi plejer, dog under en anden form. Vi skal gøre opmærksom på vedtægterne § 8, at seneste opstillingsdato til poster er 19 dage før generalforsamling, altså skal et kandidatur være kredsen i hænde senest 1. juni 2020

Start dato: 11. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris:

Oprettet: 14. maj 2020

DET ØSTJYSKE H&D-SOMMERSTÆVNE i Hadsten

Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening igen kan invitere dig og dit fagteam til Sommerstævne sammen med dit faglige netværk fra hele landet. Sommerstævnet i Østjylland holder i år flyttedag fra Hinnerup til Hadsten, hvor Østervangskolen stiller sine flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk. Stævnet vil blive indledt med et miniforedrag af læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann om: ” Hvad skal der læres i H&D-fagets begynder- og afslutningstrin”. Stævnet kan i år udbyde hele 9 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Otte workshops har fokus på håndværket og specielt på udskolingens H&D-valgfags forløb, men stævnet er bestemt også for H&D-lærere på mellemtrinnet! Som noget nyt i år, bliver der en særlig workshop målrettet den obligatoriske H&D-undervisning i 3. klasse. Kig nedenstående 9 workshopmuligheder igennem og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men der arbejdes kun i een workshop over begge stævnedage. Tøv ikke med snarlig tilmelding, da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops. Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten. Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. Tilmeldingsfrist: mandag d. 4. maj 2020 Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Knud Nissen – skolekom22@hotmail.com Spørgsmål vedr. Sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 2367 7000 – wp@foraeldreskolen.dk

Start dato: 12. juni 2020
Slut dato: 13. juni 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/det-oestjyske-hd-sommerstaevne/
Pris: Pris: Kr. 1.400,-, medlemmer kr. 950,-, studerende medlemmer kr. 400,

Oprettet: 19. februar 2020

Generalforsamling Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - kreds 34

Ordinær Generalforsamling kreds 034 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Mandag d. 15. juni 2020 kl. 17.30 - ca. 18.30 Den 11. marts måtte vi udskyde den planlagte generalforsamling på Ramløse Skole. Nu forsøger vi så igen, at indkalde til digital generalforsamling den 15. juni pt. på fire skoler Gilbjergskolen, Bjørnehøjskolen, Frederiksværk Skole og Melby Skole – under forudsætning af at forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30- 50 personer. Det bliver en noget anderledes generalforsamling end normalt, og vi håber på jeres forståelse i denne svære situation, som ingen har ønsket sig. DLF har givet mulighed for at afholde GF2020 under en anden form, som tager hensyn til myndighedernes retningslinjer. Da vores kasserer stopper pr. 31/7 2020, så er Kredsstyrelsen i morges blevet enige om, at vi ikke er funktionsduelige. Det giver os ifølge Hovedforeningen mulighed for at afholde en digital generalforsamling. Det forgår på den måde at man møder fysisk op på en af GF2020 mødestederne. De endelige mødesteder meldes ud, når vi kender antal deltagere på de forskellige arbejdspladser. På hvert af mødestederne er der en opkobling og en storskærm, hvor man kan følge og deltage i GF2020. Der vil på hvert mødested være en valgansvarlig. GF2020 afvikles i en forkortet form og alt materiale vil være sendt ud til medlemmer inden/lægges på hjemmesiden, så man kan sætte sig ind i det, og have evt. spørgsmål og kommentarer klar. Selve valget gennemføres med stemmesedler de enkelte mødesteder, hvorefter de sendes til den skole hvor kredsstyrelsen er samlet, her finder den samlede optælling sted. Valgresultatet offentliggøres efter afslutningen af GF2020. Foreløbig dagsorden: 1. Forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand, næstformand, kasserer, sagsbehandler, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, 2. suppleanter til Kredsstyrelsen 9. Evt. Vi skal gøre opmærksom på, at indkomne forslag til dagsorden skal være kredsen i hænde senest d. 2. juni 2020. Derefter vil der blive lavet en endelig dagsorden. I skal tilmelde jer GF2020 til TR eller på kredskontoret på mail 034@dlf.org senest d. 10. juni 2020. Vi håber at se lige så mange, som vi plejer, dog under en anden form.

Start dato: 15. juni 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris: 0

Oprettet: 25. maj 2020

Hvidovre Lærerforenings Generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30 På grund af Corona-situationen er det ikke fastlagt, om generalforsamlingen afvikles virtuelt eller fysisk. Nærmere besked om dette kommer senere. Foreløbig dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent 6) Valg i henhold til vedtægterne 7) Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt på kredskontoret, Gungevej 8a, 1., 2650 Hvidovre, senest torsdag den 4. juni 2020. Vi vil i starten af juni udsende besked om tilmelding til generalforsamlingen. Dette er nødvendigt på grund af Corona-situationen. Kredsstyrelsen

Start dato: 16. juni 2020
Hjemmeside: http://dlfkreds14.dk
Pris:

Oprettet: 19. maj 2020

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Den tidligere indkaldte ordinære generalforsamling mandag den 13. marts 2020, som blev udskudt på grund af Covid19-situationen, afholdes den 16. juni 2020 kl. 16.30 på Vallensbæk Skole. Hvis forsamlingsforbuddet mod forventning ikke hæves, vil generalforsamlingen blive elektronisk. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 4. juni 2020. Beretning og bilag er tidligere udsendt elektronisk.

Start dato: 16. juni 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 13. maj 2020

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver aflyst, hvis den varslede ændring af forsamlingsforbuddet ikke bliver ændret den 8. juni. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020

Generalforsamling Amagerkredsen, Kreds 13

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver aflyst, hvis den varslede ændring af forsamlingsforbuddet ikke bliver ændret den 8. juni. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020

Generalforsamling Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020 kl. 15.30 på Skelgårdsskolen, festsalen, Ugandavej 138 - 140, 2770 Kastrup. Generalforsamlingen bliver afholdt under forudsætning af, at den varslede ændring af forsamlingsforbuddet bliver ændret inden generalforsamlingen. Der vil være plads til det tilladte antal personer i skolens festsal, øvrige deltagere vil blive placeret i andre lokaler på skolen med storskærm. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 9. juni, sendes til 013@dlf.org

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2020

Generalforsamling i Bornholms Lærerforening Kreds 71

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 17. juni 2020, klokken 15.00 - VIA SKYPE PÅ EN SKOLE NÆR DIG. På grund af restriktioner ifm. corona er vi nødsaget til at holde generalforsamlingen på en alternativ måde. Vi Skyper mødet til forskellige skoler, hvor man kan følge med via storskærm. Under mødet afholdes de nødvendige valg. De nærmere omstændigheder vil blive meddelt senere. Dagsorden ifølge vedtægterne. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kommandantgården, Rosengade 2 B, 3700 Rønne eller pr. mail: 071@dlf.org, senest ti dage før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden ses på www.BLFnet.dk. Endelig dagsorden udsendes til skolerne m.fl. senest fem dage før generalforsamlingen, og vil samtidig blive lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor der kan læses mere om tilmelding m.m.

Start dato: 17. juni 2020
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 27. maj 2020

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 18. juni 2020 klokken 17.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62 1. sal, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 4. juni 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 11. juni Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 18. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. maj 2020

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling 2020 Herlev Lærerforening Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Herlev Medborgerhus Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Vedtægtsændringer 8. Valg 9. Evt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på 023@dlf.org Styrelsen i Herlev Lærerforening For at vurdere om generalforsamlingen kan afholdes i henhold til gældende retningslinjer for forsamlingsstørrelse, har vi brug for at kende et omtrentligt deltagerantal. Vi vil derfor bede jer om at tilmelde jer. Man kan deltage i generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig. Tilmelding senest tirsdag d. 9/6 således: • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org eller på tlf. 44949750

Start dato: 18. juni 2020
Hjemmeside: http://www.herlevlaererforening.dk/
Pris:

Oprettet: 28. maj 2020

Generalforsamling Hedensted Lærerkreds

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds mandag den 22. juni 2020 kl. 17.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt yderligere information herom tilgår medlemmerne pr mail/kredsens hjemmeside www.dlf116.dk Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Punkter der ønskes behandlet under punktet "Indkomne forslag" skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest mandag den 8. juni 2020.

Start dato: 22. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. maj 2020

Ordinær generalforsamling i Albertslund Lærerkreds

Onsdag d. 24. juni 2020, klokken 16 til cirka 19. Mødet vil foregå virtuelt pga. covid19, praktisk info sendes med den endelige dagsorden. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Budget 2021 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Valg 8. Eventuelt Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest den 14. juni, klokken 12.00. Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 14. juni efter kl. 12. Kredsstyrelsen 2. juni 2020

Start dato: 24. juni 2020
Hjemmeside: http://www.kreds25.dk
Pris:

Oprettet: 2. juni 2020

Børnenes Klimamøde 2020: Kom med direkte fra klassen

Hvad er klimaforandringer? Hvorfor sker de? Hvad kommer de til at betyde her i Danmark? Og hvad bliver der gjort for at bremse dem? Alle de spørgsmål og mange flere bliver besvaret, når Danmarks nye klimacenter, Klimatorium, live streamer Børnenes Klimamøde 2020 med Sofie Østergaard som vært. Få faglige oplæg, underholdning og aktivitet streamet lige ind i klasselokalet fredag den 21. august fra 9.30-13.00. Skal dine elever med til en hæsblæsende dag i klimaets tegn? Send en mail til info@klimatorium.dk med klassenavn, skole og kommune, samt antal elever i klassen.

Start dato: 21. august 2020
Hjemmeside: http://klimatorium.dk/klimamoedet/boernenes-klimamoede-2020/
Pris: 0

Oprettet: 3. juni 2020

Filosofi med børn

Filosofi med børn Tirsdag d. 1. september Syddansk Universitet - Odense Auditorium O100 FORELØ BIGT PROGRAM 09:30: Morgenkaffe m. brød 10:00: Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen 10:05: Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer v. lektor Caroline Schaffalitzky (SDU) 10:40: Spørgsmål 10:50: Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren) 11:20: Spørgsmål 11:30: Kaffepause 11:50: Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 12:30: Frokost og udstilling 13:30: Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN) 14:00: Spørgsmål 14:10: Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 14:50: Kaffepause 15:10: Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen v. post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU) 15:45: Spørgsmål 15:55: Farvel og tak v. John Rydahl Tilmelding: Senest 1. august på: https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020
Pris: kr. 950,-

Oprettet: 26. marts 2020

Musik i øst

Musik i Øst er et 2 dages internatkursus for alle, der underviser i musik i grundskolen. Kurset er både for dig som har mange års erfaring som musiklærer, for dig som er ny musiklærer og for dig som siger “hjælp jeg har musik på skemaet”. Valgfaget er også en del af dette års kursusprogram. Kurset er sammensat, så du kommer omkring sammenspil, skabende aktiviteter, dans og bevægelse samt sang og instrumentalspil. Udover ideer til din egen musikundervisning vil du få udvidet dit netværk og være en del af fællessang, jam, hygge og erfaringsudveksling. Kurset bliver afholdt på Sejergårdens musikefterskole i Tølløse. Vi bor 2 og 2 på elevernes værelser – du skal selv medbringe dyne eller sovepose. Der er plads til 60 kursister – tilmeldingsfrist d.15.6 Vi glæder os til at se dig til 2 forrygende døgn i september. Har du spørgsmål til kurset kontaktes: Christina Wagner crisdywa@gmail.com

Start dato: 17. september 2020
Slut dato: 19. september 2020
Hjemmeside: http://www.musiklaererforeningen.dk/musik-i-oest-2020/
Pris: Medlemmer 2500 kr - ikke medlemmer 3500 kr Dagskursister medlem 1600 kr - dagskursist ikke medlem 2100 kr - studerende 850 kr

Oprettet: 2. februar 2020