Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fang din by-fotokonkurrence

Landsdækkende fotokonkurrence for mellemtrinnet med tilkoblet undervisningsmateriale. Er du dansk- eller billedkunstlærer og interesseret i at arbejde med arkitektur og fotografi? Så tilmeld dig fotokonkurrencen Fang din by, som Dansk Arkitektur Center står bag. Hvordan er arkitektur en del af vores hverdag og det liv, vi lever? Dét er temaet for fotokonkurrencen ’Fang din by’ i 2020. Med udgangspunkt i hverdagen – cykelturen til skole, boldspil i skolegården eller lektielæsning i køkkenet – skal eleverne arbejde med fotografi koblet til arkitekturen i deres egen hverdag. Hvilken rolle spiller arkitekturen i elevernes hverdag, og hvordan kan man med kameraet indfange arkitekturen i de små dagligdagsoplevelser? Tilmeldte lærere får undervisningsmateriale tilsendt. Læs mere under linket.

Start dato: 20. februar 2020
Slut dato: 19. april 2020
Hjemmeside: http://dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/
Pris: 0

Oprettet: 16. januar 2020

Gratis foredrag med Heine Andersen om forskningsfrihed

DPU Debat inviterer alle interesserede til et gratis oplæg om forskningsfrihed af professor emeritus, Heine Andersen. Lokale A210, Tuborgvej 164 kl. 14-16. Tilmelding er ikke nødvendig. Se mere info på facebook begivenheden: https://www.facebook.com/events/3542756542464753/ Abstract fra Heine: "Danske universiteter er blandt de mest udemokratiske og topstyrede i den demokratiske del af verden. Danmark befinder sig nær bunden blandt EU-lande, når det gælder akademisk frihed. En evaluering af universitetsloven i 2009 pegede på manglende medindflydelse som et alvorligt problem ved danske universiteter. Forskere har i årevis været underlagt mundkurvskontrakter, basismidler anvendes i vidt omfang til medfinansiering af udefra bestemte emner, der sker ulovlige fyringer, og tenure (fast ansættelse) findes ikke. To tredjedele af forskerne er ansat på korte åremål og har ringe indflydelse på valg af emne, metoder mv. Det skader forskningen og dens troværdighed og dermed almindelig oplyst demokrati. I mit foredrag vil jeg gennemgå, hvad forskningsfrihed er, og hvorfor det bør være en bærende værdi i oplyste demokratier. Jeg vil også komme ind på, hvorfor der der så alvorlige problemer som der er, og hvad den historiske baggrund er. Afslutningsvis vil jeg drøfte om der er udsigter til forbedringer, og hvordan de eventuelt kan realiseres".

Start dato: 28. februar 2020
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/3542756542464753/
Pris: 0

Oprettet: 19. februar 2020

Generalforsamling Thy - Mors Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d.3. marts 2020 kl. 18.00 i "Det ottekantede forsamlingshus", Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsestyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg jvf. kredsens vedtægter § 8. 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Philip Lehn Brand senest den 14. februar 2020 kl. 10. Forslag sendes på plbr@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på choh@dlf.org senest d.28. februar 2020.

Start dato: 3. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. januar 2020

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds. Afholdes onsdag d.4.3.2020 kl.16.00 på Lyngholmskolen. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde senest d.23.2.2020 på mail 028@dlf.org

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 13. januar 2020

Generalforsamling

Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. december 2019

Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. november 2019

Generalforsamling 2020 Skiveegnens Lærerforening

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 24. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 28. februar kl. 10.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.00 i Ullerslev Kultur- og Fritidscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den. 7. februar 2020. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Østjysk H&D-kursus: "Det er ikke Så svært - samleteknikker"

Mangler du rutine i arbejdet med hammer og søm? Er du lidt usikker i træafdelingen? Er du i tvivl, om du skal bruge søm, skruer eller dyvler? Her får du muligheden for at arbejde med nogle grundlæggende teknikker i samling af træ. Vi arbejder frem ud fra netop søm, skruer, lim og dyvler. Undervejs kommer vi ind på sikkerhed og materialer, samt gode håndværktøjer. Alle får chancen for at arbejde på en elevvenlig skammel med hårde og bløde materialer, design og overfladebehandling. Og et færdigt oplæg til din undervisning, lige til at gå i gang med. Alle får noget med hjem. 6. marts kl. 16-19 og 7. marts kl. 9-14 på på Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Instruktører: Knud Nissen 42737328 og Kent Bjørnholt 20283928 Medlemmer 750,- kr. Studerende 450,- kr. Ikke-medlemmer 950,- kr. Tilmelding senest 26.2.20

Start dato: 6. marts 2020
Slut dato: 7. marts 2020
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/ikke-saa-svaert/
Pris: Medlemmer 750,- kr. Studerende 450,- kr. Ikke-medlemmer 950,- kr.

Oprettet: 19. februar 2020

Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2020

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling. Fredag d. 6. marts 2020 kl. 16.00 i kantinen på Østre Skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag: Vedtægtsændringsforslag vedr. valg af næstformand på generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet hedhjælp. 6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent 7. Valg 8. Eventuelt Såfremt vedtægtsændringsforslag vedr. næstformandsvalg vedtages, vil det have betydning for valget allerede ved denne generalforsamling. Kandidater til valg, der ønsker deres navn offentliggjort med den endelige dagsorden, bedes rette skriftlig henvendelse til kredsen senest den 25. februar 2020. Samme frist gør sig gældende ift. forslag til dagsordenen. Opstillede kandidater til formandsvalg: Mads Alnor (genopstiller) Opstillede kandidater til næstformandsvalg: Thomas Hollensen Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmeldingtil TR eller kredskontoret senest den 28. februar 2020

Start dato: 6. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2020

Valggeneralforsamling i Nordfyns Lærerkreds

Generalforsamlingen afholdes på Særslev-Hårslev skolen afd. Særslev kl. 16.30. Kl. 16.00 er kredsen vært ved et lettere traktement. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Start dato: 9. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling i Brøndby Lærerkreds - kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16.00 på Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest torsdag d. 27. februar 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 10. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, Kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest mandag den 24. februar 2020. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 eller mail 151@dlf.org senest mandag den 24. februar 2020.

Start dato: 10. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds151.dk
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2020 7. Valg jf. Kredsens vedtægter § 8 8. Eventuelt Generalforsamlingen afholdes på Grønnevang Skole afd. Ø fra klokken 17-19 på adressen Østervang 124, 3400 Hillerød.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020, kl. 16 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest d. 25. februar 2020.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 23. januar 2020

Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 17 i Messecenter Vesthimmerland, Auditoriet, Aars. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 a, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 26. februar 2020 kl. 9. Kredsstyrelsen

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. januar 2020

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.30 på Limfjordsskolen, Drøwten 1, 7600 Struer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent for 2020 8. Valg efter § 8 i vedtægterne for kreds 127 9. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2020. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 4. marts 2020 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten, kredskontoret tlf. 9610 2800 eller E-mail 127@dlf.org

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling Sønderborg Lærerkreds

Sønderborg Lærerkreds indkalder til Generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.30 på Humlehøj-Skolen. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastlæggelse af kontingent 7. Valg jfr. § 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Annette van Buren, anbu@dlf.org senest søndag d. 1. marts 2020. Kredsen er vært ved et traktement bestående af smørrebrødssnitter, øl og vand, hvorfor tilmelding til din TR er nødvendigt inden torsdag den 27. februar 2020. Medlemmer af Kreds 91, som ikke er ansat på en folkeskole i Sønderborg Kommune, kan tilmelde sig direkte til 091@dlf.org senest torsdag den 27. februar 2020.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 31. januar 2020

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 2. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 12. marts 2020 klokken 17.00 på Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 27. februar 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 5. marts. Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020