Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16 på Nordvangskolen - derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Generalforsamling Gentofte Kommunelærerforening, kreds 019

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, kl. 16.30 på Maglegårdsskolen, Fællessalen, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punktet "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 11. marts, kl. 16.00. Sendes via email til 019@dlf.org eller til jede@dlf.org

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. januar 2019

Foredrag om økonomi og kristendom

I anledning af udgivelsen af bogen 'Økonomi og kristendom – En debatbog' den 21. marts, afholder Eksistensen samme dag kl. 16:30-18:00 et arrangement, hvor du kan høre et foredrag af bogens redaktører: Jonas Adelin Jørgensen, Martin Ishøy og Andreas Østerlund Nielsen. 'Økonomi og kristendom' handler om forholdet mellem kristendom og økonomi, i første række inden for kirker i Danmark, men med det videre perspektiv, at kirkerne kan og bør bidrage til hele samfundet på dette felt. Udgivelsens mål er ikke at tale for et bestemt økonomisk eller teologisk synspunkt, men snarere at igangsætte en bred samtale og debat om forholdet mellem kristendom, kirke og økonomi, samt at motivere læseren til at sætte sig ind i økonomiens betydning for menneskers liv med hinanden. Jonas Adelin Jørgensen er generalsekretær i Dansk Missionsråd og ekstern lektor ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Martin Ishøy er sognepræst i Sankt Jørgensbjerg sogn, Roskilde. Har skrevet ph.d. afhandling i miljøetik og opfatter sig selv som økoteolog. Andreas Østerlund Nielsen er freelanceteolog (helsyn.dk) med fokus på holistisk-integreret mission, herunder spørgsmål om økonomi og kristendom. 'Økonomi og kristendom' udgives i et samarbejde mellem Dansk Diakoniråd, Danske Kirkers Råd (Grøn Kirke) og Dansk Missionsråd. Bogen er redigeret af Andreas Østerlund Nielsen i samarbejde med Jonas Adelin Jørgensen og Martin Ishøy. Bogen indeholder i alt 21 forskellige artikler om emnet kristendom, kirke og økonomi. Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. STED: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg. TID: 21. marts kl. 16.30-18

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/2232341793692937/
Pris: Gratis

Oprettet: 21. februar 2019

Generalforsamling 2019

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 2019 på Tradium, Vester Alle 26, Randers. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om "Verdens bedste lærere/verdens bedste danske skole" ved Casper Rongsted, Kasper Myding & Rasmus Schiellerup. Forslag til generalforsamlingen skal være kredsformanden skriftligt i hænde senest den 7. marts 2019. Tilmelding til din TR (hvis du har en sådan), ellers til kredskontoret senest den 11. marts 2019. Vel mødt Kredsstyrelsen

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019

Østjysk H&D-kursus: "”Designprocesser i H&D - Evaluering” ved Mette Volf

Denne Caféaften i dit lokale H&D-faglige netværk, er en forlængelse af H&D-kurset den 8. januar 2019 ”Designprocesser i H&D - Skitsering” men er også åben for dig der ikke deltog, men gerne vil have lidt mere konkret indsigt i begrebet evaluering i designprocesser. Caféen vil indledningsvis bestå af et teoretisk oplæg, hvor designprocessen kort vil blive gennemgået igen, efterfulgt af fordybelse i begrebet Evaluering i alle dets former. Det er igen arkitekt og designer Mette Volf - forfatteren bag bogen ”Design - proces og metode” der vil forestå forløbet af aftenen. Caféaftenen bliver ganske særlig derved, at Mette Volf på eksemplarisk vis, sammen med cafégæsterne vil forestå evalueringen af de produkter/designløsninger, som de H&D-studerende og evt. kursister fra kurset den 8. januar vil præsentere for dig og fagfællesskabet. Velmødt ! Bestyrelsen og H&D-Læreruddannerne ved VIA Fakte: Tid: Torsdag d. 21. marts 2019 kl. kl. 15.00 - 18.30 (kaffe på vogn fra 14.30 i trapperum) Sted: H&D-lokaliteterne på VIA, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Instruktør: Mette Volf Cand. Arch. Ph.D. Inst. For Æstetik og Kommunikation, AU - Arkitektskolen Aarhus. Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding: Fredag den 8. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 25 kr. for medlemmer andre 50 kr. Kursister fra 8. januar og H&D-Studerende: Gratis - Øl, vin og vand kan købes.

Oprettet: 16. september 2018

Ordinær generalforsamling, Fjordkredsen, kreds 122

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest mandag den 11. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts 2019. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 13. marts 2019.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 3. januar 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS D. 21. MARTS KL. 16:30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16:30 i Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod. Foreløbig dagsorden: 1. valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant(valget gælder for 2 år). 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest mandag d. 11. marts 2019. Forslag sendes til: 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest fredag d. 15. marts via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Med venlig hilsen kredsstyrelsen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019

Generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 i Bygningen, Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår(2019) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2020) 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2019. Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden offentliggøres på kredsens hjemmeside og sendes på mail til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds indkalder til generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 i festsalen på UC-syd Lembckesvej i Haderslev. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskaber a. Årsregnskab b. Regnskab for kredsens Særlige Fond 5. Indkomne forslag. Forslag der skal optages på den endelige dagsorden skal være formanden i hænde senest 11. marts 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg jævnfør §§ 9 og 11 (kun i lige år) 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen hvortil der fordres tilmelding på skolerne eller til kredskontoret

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk/
Pris:

Oprettet: 19. februar 2019

Foreløbig dagsorden til Generalforsamling den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50

Ringsted-Sorø Lærerforening Foreløbig dagsorden til Generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50 Der er kaffe fra kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes i Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. 5. Regnskab for 2018. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 28.2.19. 7. Fremlæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. 9. Valg af suppleant til kredsstyrelsen da Maja Elvang har fået nyt arbejde. 10. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand 8.2.19

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds50.dk
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Generalforsamling i lærerkreds 53,Kalundborg.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53,Kalundborg lærerkreds, torsdag den 21.marts 2019 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15, Rørby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden/kredskontoret senest torsdag den 7.marts 2019. Endelig dagsorden vil tilgå skolerne senest torsdag den 14. marts 2019.I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret telf. 59515112 eller mail 053@dlf.org senest onsdag den 7. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Generalforsamling i Vallensbæk Lærerkreds – kreds 9

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.00 på Pilehaveskolen – derefter spisning for tilmeldte. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfkreds9.dk
Pris:

Oprettet: 8. januar 2019

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Lærerforening. Generalforsamlingen afholdes fredag den 22. marts kl. 16.15 på Rødovregaard, Loen, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Der vil være kaffe og kage fra kl. 16.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser, jf. §11 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent jf. § 4 7. Evt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der oplæg og debat om den nye rapport "Når verdens bedste job bliver for hårdt", spisning og underholdning. Tilmelding til spisning senest den 18. marts til din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds17.dk
Pris:

Oprettet: 28. februar 2019

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord Lærerkreds Nord inviterer medlemmerne til generalforsamling fredag d. 22/3 2019 https://backend.folkeskolen.dk/Images/620/350/5/5/dabb3855-793e-4ebf-a9cf-af277de0c4a1-jpg Fredag den 22. marts 2019 afholder Lærerkreds Nord generalforsamling med efterfølgende medlemsfest på UCN i Hjørring. Foreløbig dagsorden er som følger: Valg af dirigent Beretning Regnskaber Indkomne forslag Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, eventuel fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen Budget, fastsættelse af kontingent Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår Eventuelt Forslag til punkter til den endelige dagsorden skal foreligge skriftligt hos Lærerkreds Nord senest den 12 marts 2019. Forslag skal sendes til 159@dlf.org Endelig dagsorden offentliggøres på denne hjemmeside senest den 15. marts 2019. Generalforsamlingen finder i år sted på UCN i Hjørring. Efter generalforsamlingen vil der være spisning, underholdning og mulighed for hyggeligt samvær med kollegaer. Nærmere information om, tilmelding bus o.l. følger.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 22. marts 2019 klokken 16.30 - cirka 19.30 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag den 8. marts 2019 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.aalf.dk
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2019

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16.00 i kantinen på Østre Skole. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget 7. Eventuelt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 15. marts 2019

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.vends.dk
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 1. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 15. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2019

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds - Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16 på Katrinedalskolen afd. Gislinge. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk eller indsendes på mail til 052@dlf.org senest d. 12. marts 2019. Der er kaffe og kage fra klokken 15.30, ligesom der vil være spisning ca. midtvejs i generalforsamlingen klokken 18. Tilmelding til spisning til egen TR eller på 052@dlf.org senest d. 8. marts. Klokken ca 17 suspenderes generalforsamlingen, og der vil være et oplæg v/Mette Frederiksen, meningsdanner og modtager af Stinus-prisen, omkring formålsstyret undervisning.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 30. januar 2019

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds, Kreds 54. Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag d.22. marts 2019 kl. 17 på Marievangsskolen i Slagelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2019 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til TR senest d.15. marts. Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. februar 2019