Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2020

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling. Fredag d. 6. marts 2020 kl. 16.00 i kantinen på Østre Skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag: Vedtægtsændringsforslag vedr. valg af næstformand på generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet hedhjælp. 6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent 7. Valg 8. Eventuelt Såfremt vedtægtsændringsforslag vedr. næstformandsvalg vedtages, vil det have betydning for valget allerede ved denne generalforsamling. Kandidater til valg, der ønsker deres navn offentliggjort med den endelige dagsorden, bedes rette skriftlig henvendelse til kredsen senest den 25. februar 2020. Samme frist gør sig gældende ift. forslag til dagsordenen. Opstillede kandidater til formandsvalg: Mads Alnor (genopstiller) Opstillede kandidater til næstformandsvalg: Thomas Hollensen Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmeldingtil TR eller kredskontoret senest den 28. februar 2020

Start dato: 6. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2020