Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2019

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16.00 i kantinen på Østre Skole. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget 7. Eventuelt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 15. marts 2019

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.vends.dk
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019