Udskydelse af generalforsamling Billund Lærerkreds

Kredsstyrelsen har i samarbejde med TRerne besluttet at udskyde generalforsamlingen på grund af nedlukningen og forsamlingsforbuddet. Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 11. marts. Den nye dato er: tirsdag den 15. juni 2021. Planen er at afholde generalforsamlingen på Hedemarken(hvor vi plejer at være, det har blot ændret navn), hvis vi kan mødes fysisk. Hvis dette ikke bliver muligt, afholder vi generalforsamlingen virtuelt på ”Teams”. Den skriftlige beretning, regnskab og budget kommer ud i starten af marts, som det plejer. Mvh. Kredsstyrelsen

Start dato: 15. juni 2021
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 6. februar 2021