Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordfyns Lærerkreds torsdag den 7.3.2019 kl. 16.30 på Søndersøskolen afd. Søndersø. Kredsen er vært ved et lettere traktement fra kl. 16.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside: http://kreds083.dk/
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019