ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS D. 21. MARTS KL. 16:30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16:30 i Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod. Foreløbig dagsorden: 1. valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant(valget gælder for 2 år). 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest mandag d. 11. marts 2019. Forslag sendes til: 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest fredag d. 15. marts via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Med venlig hilsen kredsstyrelsen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019