New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis

New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis

BØRN MED HØRETAB ER OGSÅ EN DEL AF FOLKESKOLEN I dag bliver langt de fleste børn med høretab inkluderet på den lokale skole. Vi ved de sprogligt ligner deres normalthørende klassekammerater, men vi ved også, at de er udfordret på mange områder som kan påvirke deres mulighed for læring og deres sociale relationer. Lærerne og skolerne spiller derfor en vigtig rolle, for at skabe de bedst mulige rammer – for eksempel når der skal anvendes ekstra høreteknisk udstyr for, at barnet med høretab kan høre, det der foregår i en skoleklasse. Det stiller nye krav til lærerne og det stiller nye krav til den praksis og viden, der skal være på skolerne for at kunne sikre bedst mulig inklusion af børnene. Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab inviterer derfor skoleledere, pædagoger og lærere til konferencen New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis. Decibels aktuelle forskningsprojekt, IHEAR - i skole med høretab, danner baggrund for de spørgsmål og problemstillinger vi vil udforske i løbet af konferencen. Spørgsmål så som: • Hvordan kan jeg tilrettelægge min undervisning, så jeg tager hensyn til barnet med høretab? • Hvordan ved jeg hvilke høretekniske hjælpemidler, jeg skal bruge? • Hvem har ansvaret for, at de høretekniske hjælpemidler virker? • Hvem sikrer, at kvaliteten er i orden? • Hvordan hører børnene egentlig med deres høreteknologi på, og har de overhovedet brug for høretekniske hjælpemidler i deres institution og skole? Spørgsmålene vil blive debatteret og belyst ved: Vidensoplæg af medarbejdere fra Decibels Videnscenter, Maria Grube Sorgenfrei fra Oticon Medical og Ellen Raben Pedersen finalist i ph.d. Cup 2018. Paneldebat modereret af journalist Anders Høeg Nissen. Fordybelsesrunde om akustik, praksis-erfaringer og system-organisering. Du vil også kunne deltage i en høreteknologi udstilling og workshops samt have mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med en lang række interessenter på høre- og undervisningsområdet. Tilmeldingsfrist er 1. november.

Start dato: 15. november 2018
Hjemmeside: http://decibel.dk/aktivitet/new-nordic-hearing-hoereteknologi-i-praksis/
Pris: 850,- - 1.150,-

Oprettet: 30. august 2018