Konference; ADHD i bevægelse

Konference; ADHD i bevægelse

Barnet med ADHD i alderen 0-18 år sættes i centrum i forhold til daginstitution, skole, hverdag og familieliv. Vi får viden og redskaber til mestring af livet med ADHD. Professor Carsten Obel fortæller om en dansk designmodel til at mindske mistrivsel for mennesker med ADHD-fæ- notypen i et livsforløb. Han vil udfordre os, og sig selv, i forhold til om det overhovedet er muligt, og i så fald hvordan? Vi vender blikket i retning mod ADHD og angst for at opfylde behovet for, at vi alle får bedre viden og forståelse for livet med både ADHD og angst. Og hvad kan vi gøre for at hjælpe barnet eller den unge videre? Professor Barbara Hoff Esbjørn møder os med stærke budskaber om, at angst og ADHD hos børn og unge kan og bør behandles, så både børnene selv og deres familier hurtigst muligt kan få en normal tilværelse med trivsel – også i skolen. Professor, overlæge ph.d Niels Bilenberg vil sætte fokus på at definere, hvilke faktorer der øger risikoen for udvikling af ADHD-symptomer i de første leveår. Sammenhængen mellem arv og miljø belyses og bidrager til vores forståelse af, hvordan ADHD opstår. Kan vi forebygge? Skal vi opspore børnene tidligt? Tidlig indsats overfor risikobørn? Hvordan er det nu, det er med det der ADHD, og hvorfor er det nu, det er der? Afslutningsvis kommer speciallæge i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri Björn Roslund og sætter fokus på, hvorfor mennesker med ADHD har så svært ved at nyde de fremtidige succeser, og hvordan det er relateret til at droppe ud af blandt andet uddannelse.Hvordan kan ADHD være så tæt knyttet til ricisi, men samtidig have psykiatrisk bedste prognose? Med energi og lethed overbringer psykiater Björn Roslund avanceret viden, der gør en forskel på, hvordan vi ser og lever med ADHD. Vel mødt til en dag der skal bidrage til, at vi alle sammen kan gøre vores arbejde endnu bedre. En dag hvor vi får fyldt nødvendig viden på og lærer af andres erfaringer. Tilmeld dig her: www.adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse

Start dato: 6. september 2018
Hjemmeside: http://adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse/
Pris: 2100

Oprettet: 6. juni 2018