Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds indkalder til generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 i festsalen på UC-syd Lembckesvej i Haderslev. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskaber a. Årsregnskab b. Regnskab for kredsens Særlige Fond 5. Indkomne forslag. Forslag der skal optages på den endelige dagsorden skal være formanden i hænde senest 11. marts 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg jævnfør §§ 9 og 11 (kun i lige år) 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen hvortil der fordres tilmelding på skolerne eller til kredskontoret

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk/
Pris:

Oprettet: 19. februar 2019