Generalforsamling

AABEN¬RAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2018 kl. 17.00 Røde Kro Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 20.februar 2019.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. december 2018