generalforsamling

Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings seniorklub. tirsdag den 29. januar klokken 12.00, "Sydvesten", Esbjerg. Dagsorden iflg. vedtægter

Start dato: 29. januar 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. november 2018