Generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 i Bygningen, Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår(2019) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2020) 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2019. Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden offentliggøres på kredsens hjemmeside og sendes på mail til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019