GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS 22. OKTOBER 2020 KL. 16:30 PÅ NÆSBJERGHUS.

GENERALFORSAMLING 2020 Afholdes på Næsbjerghus, Krovej 7, 6800 Varde torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.30 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. • Kredsstyrelsen stiller forslag om, at der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år, i stedet for hvert år. • Kredsstyrelsen stiller forslag om, at der afholdes direkte valg af næstformand, i stedet for at posten besættes ved konstituering af kredsstyrelsen. • Kredsstyrelsen stiller forslag om, at der vælges kontaktpersoner på tjenestesteder, hvor man ikke har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Samtidig stilles forslag om, at afskaffe bestemmelsen om, at der skal vælges kontaktperson for kredsens ledige medlemmer. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af • Formand. • 5 kredsstyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. • Kongresdelegerede og suppleanter. 7. Valg af 1 kritisk revisor og 1 kritisk revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 8. Evt. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage klokken 16.00, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest fredag den 9. oktober 2020, via din tillidsrepræsentant, eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org M.v.h. Kredsstyrelsen

Start dato: 22. oktober 2020
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk/
Pris:

Oprettet: 16. september 2020