Generalforsamling i Sønderborg Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Sønderborg Lærerkreds onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Formandens beretning, 3. Indkomne forslag, 4. Regnskab, 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer, 6. Budget og fastlæggelse af kontingent, 7. Evt. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand, Nanna Stryhn-Johnsen, nbst@dlf.org senest torsdag d. 25.02.21 kl. 12.00. Tilmelding sker senest fredag den 26.02.21 kl. 12.00 til Anne Weber ahwe@dlf.org med angivelse af ens fulde navn og emailadresse, hvortil mødeinvitation og yderligere informationer om mødets afholdelse fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb.

Start dato: 10. marts 2021
Hjemmeside: http://kreds91.dk/
Pris:

Oprettet: 9. februar 2021