Generalforsamling Fredericia Lærerkreds - kreds112

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. juni 2020 klokken 15.00 (Tidspunktet kan æn-dres, hvis der stadig er eftermiddagsundervisning af udskolingen på dette tidspunkt). Vi måtte aflyse GF2020 i marts, og derfor har vi et forestående valg, vi mangler at afholde. DLF har givet mulighed for at afholde GF2020 under en anden form, som tager hensyn til myndighedernes retningslinjer. Vi har derfor i kredsstyrelsen valgt at afvikle GF2020 i en anderledes form. Det forgår på den måde at man møder fysisk op på en af GF2020 mødestederne. De endelige mødesteder meldes ud, når vi kender antal deltagere i de forskellige arbejdspladser. På hvert af mødestederne er der en opkobling og en storskærm, hvor man kan følge og deltage i GF2020. Der vil på hvert mødested være en valgansvarlig. GF2020 afvikles i en forkortet form og alt materiale vil være sendt ud til medlemmer inden, så man kan sætte sig ind i det, og have evt. spørgsmål og kommentarer klar. Selve valget gennemføres med stemmesedler de enkelte mødesteder, hvorefter de fragtes til kredskontoret, hvor den egentlige optælling finder sted. Valgresultatet offentliggøres efter afslutningen af GF2020. Man skal stadig tilmelde sig GF2020, da det kun er via deltagelsen, at man er stemmeberettiget. Vi håber at se lige så mange som vi plejer, dog under en anden form. Vi skal gøre opmærksom på vedtægterne § 8, at seneste opstillingsdato til poster er 19 dage før generalforsamling, altså skal et kandidatur være kredsen i hænde senest 1. juni 2020

Start dato: 11. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris:

Oprettet: 14. maj 2020