Generalforsamling Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 klokken 16.30. Generalforsamlingen foregår virtuelt som følge af Corona. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 8. marts 2021. Af hensyn til planlægningen af årets virtuelle generalforsamling, bedes du venligst tilmelde dig til din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på maca@dlf.org senest mandag d. 15. marts kl. 12.00. Ved tilmelding bedes du anføre dit fulde navn, arbejdsplads og den e-mailadresse som du ønsker at modtage linket til selve generalforsamlingen på. Du vil modtage linket og relevante bilag dagen før generalforsamlingen.

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside: http://www.Elf100.dk
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2021