Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 9. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. december 2021