Generalforsamling 2022 kreds 113

Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Vejle Lærerkreds fredag den 11. marts 2021 kl. 16.30 i DGI-Huset, Hal 4A, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2022) 8. Valg i henhold til § 8 i kredsens vedtægter 9. Eventuelt Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest fredag den 11. februar kl. 12.00. Tilmelding til kredskontoret 113@dlf.org senest den 1. marts kl. 12.00

Start dato: 11. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022