Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00 Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 18. august 2021 klokken 12.00.

Start dato: 1. september 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. juni 2021