Generalforsamling 2020 Kreds 105

Billund Lærerkreds indbyder hermed til ordinær generalforsamling – (udskudt) (Generalforsamlingen afholdes med forbehold for ændringer af retningslinjer) Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 17.30 på Hotel Svanen, Hedemarken 22, Grindsted Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. Vedtægtsændring § 3 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Diverse små tilretninger af vedtægterne. 4. Regnskab. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Valg af ekstern revisor. 11. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal foreligge skriftligt hos formanden senest 12 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden ved opslag på skolerne. Beretning og regnskab kan ses på https://dlfinsite.dlf.org Eller www.kreds105.dk Fra 4. marts Program 17.30: Ordinær generalforsamling Efterfølgende: Spisning, hertil et glas vin, en øl eller sodavand Bindende tilmelding til middagen senest d. 19/6 2020 på tilmeldingsblanketten. Pensionister tilmelder sig på kredskontoret. Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 30. juni 2020
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 8. juni 2020