Fredericia Lærerkreds - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019 klokken 16.00 i Fredericia Idrætscenter, Cafe Fic, Vester Ringvej 100. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreløbig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kreds 112, Danmarksgade 11,2.th. 7000 Fredericia eller via e-mail 112@dlf.org senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00. Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladser torsdag d. 21. marts 2019 og på Kredsens hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 75910900 senest torsdag den 14. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 0,00

Oprettet: 20. februar 2019