Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdage d. 30. januar 2018 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Inge Aagaard - modtager genvalg, Inger Gamborg Andersen – modtager genvalg, Hans Erik Laustsen - modtager ikke genvalg, 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til nye aktiviteter skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost – pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 13 41 11 eller mail 100@dlf.org senest d. 22. januar 2018.

Start dato: 30. januar 2018
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: Kr. 100,- pr. person

Oprettet: 3. november 2017