Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts 2019. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 13. marts 2019.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 3. januar 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS D. 21. MARTS KL. 16:30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16:30 i Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod. Foreløbig dagsorden: 1. valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant(valget gælder for 2 år). 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest mandag d. 11. marts 2019. Forslag sendes til: 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest fredag d. 15. marts via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Med venlig hilsen kredsstyrelsen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019

Generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 i Bygningen, Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår(2019) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2020) 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2019. Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden offentliggøres på kredsens hjemmeside og sendes på mail til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds indkalder til generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 i festsalen på UC-syd Lembckesvej i Haderslev. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskaber a. Årsregnskab b. Regnskab for kredsens Særlige Fond 5. Indkomne forslag. Forslag der skal optages på den endelige dagsorden skal være formanden i hænde senest 11. marts 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg jævnfør §§ 9 og 11 (kun i lige år) 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen hvortil der fordres tilmelding på skolerne eller til kredskontoret

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk/
Pris:

Oprettet: 19. februar 2019

Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2019

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16.00 i kantinen på Østre Skole. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget 7. Eventuelt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 15. marts 2019

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.vends.dk
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Fredericia Lærerkreds - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019 klokken 16.00 i Fredericia Idrætscenter, Cafe Fic, Vester Ringvej 100. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreløbig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kreds 112, Danmarksgade 11,2.th. 7000 Fredericia eller via e-mail 112@dlf.org senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00. Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladser torsdag d. 21. marts 2019 og på Kredsens hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 75910900 senest torsdag den 14. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 0,00

Oprettet: 20. februar 2019

Seniorer Kreds 112 - Assens og Helnæs

Afgang banegården 8.15 Erritsø v. Fakta 8.30 Seværdigheder i Assens, bl.a. Ernsts Samling og Toldbodmuseets skildring af liv og gerning. Frokost på Helnæs. Husk kaffe-te.

Start dato: 3. april 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

Kursus. Teknologi, pædagogik, inklusion

9. april i Kolding kl. 10-15. Kom på kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever i klassen. Kurset arrangeres af Socialt Udviklingsenter SUS og Unges Uddannelsescenter. Læs mere om teknologi, pædagogik og inklusion på inkludigi.dk.

Start dato: 9. april 2019
Hjemmeside: http://www.sus.dk.kalender
Pris: Gratis

Oprettet: 25. februar 2019

generalforsamling Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. april 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

Seniorer Kreds 112 - Brunkulslejr Søby og Herning Tekstilmuseum

Søby Brunkulsmuseum suppleret med køretur i det unikke landskab. Middag på Søbyhus. Derefter Herning Tekstilmuseum. Husk kaffe-te.

Start dato: 8. maj 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

Seniorer Kreds 112 - Kronborg Slot og Museum for Søfart

Rundvisning Kronborg Slot. Udvalget har håndmadder med. Husk kaffe - te. Herefter besøg på det nye M/S Museet for Søfart. Middag på Chr. VI Overdrevskro v. Ringsted.

Start dato: 6. juni 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00 / 600,00

Oprettet: 21. januar 2019